حالت سیاه
15-06-2024
Logo
رمضان 1444 -اعمال دل ها : 02- ترس از خدا
لینک تکمیلی برای تماشای ویدیو اینجا را فشار دهید
×
   
 
 
به نام خداوند بخشنده ی مهربان  
 

ارتباط بسیار محکمی میان ترس و درک وجود دارد. کودکی پدرش او را با خود به درو می برد. او را در یک کنار مزرعه می گذارد. یک افعی از آن جا عبور می کند اما او نمی ترسد. بر عکس دستش را روی آن می گذارد. پس ترس با درک ارتباط دارد. هرچه درک رشد کند ترس نیز بیشتر می شود. و انسان در اصل می ترسد. و اگر نمی ترسد از آتش نیز نمی ترسید. و از عذاب خداوند نیز نمی ترسید. پس ترس یک ویژگی منفی ولی بسیار مفید است . چطور؟

یک دستگاه دیجیتال بسیار گران قیمت میلیونی دارید. یک نقطه ی بسیار ظریف در این دستگاه به نام فیوز وجود دارد. اگر جریان برق بالاتر از حد مجاز بیاید این وسیله ی کوچک بالا می زند و جریان قطع می شود. کمر بند ایمنی وجود دارد. من ترس را یکی از نعمت های بزرگ خداوند می دانم. اگر ترسی نبود اطاعت از خداوند نیز وجود نداشت. بهشت و جهنمی نیز وجود نداشت. پایبندی وجود نداشت. تاجر می ترسد که دست به تقلب بزند و خداوند او را ورشکست کند. وکیل می ترسد به موکل دروغ بگوید و خداوند برایش مشکلی ایجاد کند. و مومن می ترسد نافرمانی خداوند را کرده و خداوند از او روی برگرداند. پس ترس یک ویژگی مثبت بسیار بزرگ است. با این که در ظاهر یک ویژگی منفی است. من از ترس خداوند پایبند هستم. یا به خاطر ارتباطم با خدا پایبند هستم. این بهتر است. یا از ترس اینکه در نظر او جایگاهم کاسته شود. تمام این ها ترس است. و ترس یک ویژگی مثبت است با اینکه ظاهرا منفی است.

زبان های موجود

پنهان کردن تصویر