حالت سیاه
25-06-2024
Logo
رمضان 1444 -اعمال دل : 03- تقوى
لینک تکمیلی برای تماشای ویدیو اینجا را فشار دهید
×
   
 
 
به نام خداوند بخشنده ی مهربان  
 

تقوا در اصل یعنی چیزی با چیزی دیگر حفظ شود. از آتش با دور شدن از آن، خودم را حفظ کردم. با نگاه به جاده از تصادف با خودرو حفظ شدم، با مال حلال از کسب مال حرام خودم را حفظ کردم. تقوی یعنی چیزی را با چیزی حفظ کردن. واساس تقوا نوری است که در دل انسان می تابد تا انسان با آن حق را حق و باطل را باطل ببیند. اهل دنیا که از خداوند دور شده اند نافرمانی را کسب و درآمد و طاعت را نادانی می دانند. مومن وقتی تقوای الهی پیشه کند و با او در ارتباط باشد خداوند در دلش نور می اندازد. این تعریف تقوی است. اینکه خداوند در دل شما نوری بیندازد تا حق را حق و باطل را باطل ببینی. انسان شهوت و عقل دارد. اگر شهوت ها را هدف خود قرار دهد در اشتباه بزرگی افتاده است. با تعادل کار می کند. این شهوت کانالی تمیز دارد . بنابراین هیچ شهوتی نیست که خداوند در انسان نهاده باشد مگر اینکه برایش کانالی پاکیزه قرار داده باشد که از آن دفع گردد. قهرمان کیست؟ کسی است که با انگیزه ی شهوت و براساس کانال های درست الهی حرکت کند. بخورد و بنوشد و ازدواج کند و فرزند بیاورد و مال بیندوزد. خداوند می فرماید:

﴿ ﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ ﴾

 (فردا او را با ما بفرست تا [در چمن‌] بگردد و بازی کند) ﴾

[ [يوسف: 12] ]

پیامبر بر این آیه تفسیری نفرموده است. می توانید با فرزندانت بگردی و بازی کنی. در این باره راه های خوبی وجود دارد. این قرآن کتاب ما است. انسان وقتی دستورالعمل های سازنده را پیروی کند سلامتی و خوشبختی را تضمین کرده است. و اگر دستورالعمل های سازنده را رها کند پس از آن بهای گزافی را باید بپردازد. خودرو آخرین مدل ویژگی هایش را نمی بینی، صدای نرمش را نمی بینی، و حرکتش را نمی بینی تا زمانی که در راه آسفالت حرکت می کند اما اگر گرانبهاترین خودرو جهان را در راهی سنگلاخ و ناهموار برانی تحمل نمی کند. ممکن است در هم بشکند. شما برای شناخت خدا طراحی شده اید. اگر برنامه ی الهی را پیروی کنید سالم می مانید و در دنیا و آخرت خوشبخت می شوید. سلامتی منفی است و خوشبختی مثبت است.

زبان های موجود

پنهان کردن تصویر