حالت سیاه
17-07-2024
Logo
رمضان 1444 -اعمال دل : 05- پرهیزگاری
لینک تکمیلی برای تماشای ویدیو اینجا را فشار دهید
×
   
 
 
به نام خداوند بخشنده ی مهربان  
 

دكتر بلال :

استاد بزرگوار، امروز درباره ی موضوع پرهیزگاری سخن می گوییم. پرهیزگاری ارزشی والا است. این مقام از آن نیکان و دوستان خدا است. این که انسان پیش از هر چیز پرهیزگار باشد. پرهیزگاری از اعمال دل است. این پرهیزگاری چیست؟

دكتر راتب :

همان طور که علما می گویند این است که مباح را به خاطر حرام رها کنید، چگونه؟ یک رودخانه ی عمیق و یک انسانی که شنا بلد نیست. این رودخانه ساحلی شیب دار و لغزنده و صاف و خشک دارد. اگر روی ساحل خشک و هموار راه برود هیچ مشکلی پیش نمی آید. اما اگر ترجیح دهد روی ساحل شیب دار ولغزنده راه برود و شنا هم بلد نیست در این صورت احتمال این که این لغزندگی او را به رودخانه بیندازد و جانش را از دست دهد، هست.

اینکه احتیاط کرده و مباح را رها کنی، ساحل رودخانه شیب دار و لغزنده است و ساحل دیگرش خشک و هموار است. راه رفتن بر روی راه صاف و هموار ضامن سلامتی است اما اگر خطر کند و بر راه لغزنده و شیب دار حرکت کند شاید پایش بلغزد و در رودخانه بیفتد.

زبان های موجود

پنهان کردن تصویر