Karanlık Mod
29-02-2024
Logo
Ramazan Ayı İçin Alıntılar: 03- Takva
   
 
 
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla  
 

Takva:


Takva kelime anlamı olarak bir şeyden bir şey ile korkup sakınmaktır. Mesela ateşten ondan uzak durarak sakınırım. Arabayla kaza yapmaktan yola bakarak sakınırım. Haram mal kazanmaktan helal para kazanarak sakınırım. Takva bir şeyden başka bir şey ile sakınmaktır. Takva aslında insanın kalbine nakşedilen bir nurdur, insan onunla hakkı hak, batılı da batıl olarak görür. Allah’tan uzak yaşayan dünya ehli, günahı bir kazanç, itaati ise cehalet olarak görür. Mümin Allah’tan sakındığında onunla iletişim kurar, Allah da onun kalbine bir nur bahşeder. İşte takvanın tanımı budur. Allah’ın kalbine bir nur vermesi ve senin o nur ile hakkı hak, batılı da batıl olarak görebilmendir. İnsanın arzuları, şehveti vardır, bir de aklı vardır. Eğer şehvetini, arzularını kendine hedef olarak görürse büyük bir hataya düşer. Ama denge kurarsa, tüm arzuların temiz bir kanalı vardır. Yani Allah’ın insana verdiği tüm arzuların helal yoldan bastırılacağı temiz bir kanal mutlaka vardır. Başka bir ifade ile İslam’da mahrumiyet, yoksunluk yoktur, düzen ve sistem vardır. Allah’ın insana verdiği her türlü arzunun helal yoldan giderilebileceği temiz bir yolu vardır. Kimdir kahraman? Arzularına, şehvetine karşı Rabbinin sunduğu doğru yollar çerçevesinde hareket edendir. Yani o minvalde yer, içer, evlenir, çocuk sahibi olur, para kazanır… Allah Teala şöyle buyuruyor:

﴾  أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ  ﴿

[ سورة يوسف: 12 ]

﴾ Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. ﴿

[  Yusuf Suresi: 12 ]

Allah Resulü (s.a.v.) bu ayete bir yorum getirmemiştir. Çocuklarınızla oynamanız, eğlenmenize izin verilmiştir. Burada çok güzel ve ince yönlendirmeler vardır.  Kuran bizim kitabımızdır. İnsan yaratıcının talimatları doğrultusunda hareket ettiğinde güven ve mutluluğunu garanti altına alır. Ama onlardan uzak yaşadığında bunun bedelini çok ağır öder. En modern arabanın bile özelliklerini, sesinin yumuşaklığını, kalkışını asfalt yolda sürmeden anlamazsınız. Dünyanın en pahalı arabasına bile sahip olsanız, taşlı ve tümsekli bir yolda gittiğinizde dayanılmaz sesler duyarsınız. Belki de zarar verebilirsiniz. 
Sen Allah’ı tanımaya kararlıysan, Allah’ın koyduğu düzen ve kurallara uygun davrandığında hem dünyada hem de ahirette kurtuluşa erer, mutlu olursun. Kurtuluş olumsuz (temel mana olarak), mutluluk olumludur.

Mevcut Diller

Resmi Gizle