Karanlık Mod
26-05-2024
Logo
08: Pasaj (08-25) : Öncelikler Merdiveni
   
 
 
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla  
 

Kişinin bilmesi gereken bir şey vardır ki, o da hayatında öncelikler merdivenine uygun hareket etmektir. Haccı yani farz olan haccı yerine getirdiğinde, ikinci, üçüncü kez haccetmeyi arzu eder. Mal ve beden açısından buna müsaittir ve kendisine bunun için onay verilmiştir, farz olan haccı eda etmemiş olan Müslümanları engelleme ile ilgili bir açıklama yapılmamıştır. Aynı zamanda anne babasına, çocuklarına, kardeşlerine, arkadaşlarına ve komşularına karşı görevlerini yerine getirmiştir. (O zaman bunu yapabilir.) Zira üçüncü, dördüncü kez haccetmek farz değildir. Hac dikensiz bir cihattır, güçsüz insanlar için en büyük cihattır. Bir kutsi hadiste şöyle buyrulur:

(( إذا أصححت لعبدي جسمه، ووسعت عليه في المعيشة، فأتت عليه خمسة أعوام لم يفد إلي لمحروم ))

“Ben bir kulun bedenine sağlık, maişetine genişlik veririm de üzerinden beş sene geçtiği halde karşılığını vermezse (Kâbe’yi ziyaret etmezse) o kimse hayırdan mahrumdur.”

Fakat bir Müslüman, farz olan haccı yerine getirmişse ve evlilik çağında bir oğlu varsa, oğlunun günaha sapmasından korkuyorsa, nafile haccı yerine getirmek yerine öncelikle oğlunu evlendirmelidir. Çünkü kötülükleri engellemek maslahatı, faydayı sağlamaktan önce gelir. Allah Azze ve Celle vacibi terk etmeye sevk eden nafile ibadeti kabul etmez. Şöyle buyurur:

﴾ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً ﴿

[ سورة البقرة ]

“kime hikmet verilirse o kimse birçok hayra nâil olmuş demektir.”

(Bakara Suresi)

"Allahım! Bunu, içerisinde riya (gösteriş) ve şöhret olmayan bir hac eyle!" Bu duanın anlamında riya ve şöhret isteği ile haccın maksadından çıkması söz konusudur.

İbn Kesir Tarih isimli eserinde diyor ki: Abdullah b. Mübarek hac için (kafilesiyle)yola çıktı. Bazı şehirleri aştı, sonra yanlarındaki bir kuş öldü. O da kuşun şehrin çöpüne bırakılmasını emretti. Yanındaki grup önünde yürüyordu, o da arkalarından gidiyordu. Çöpün yanına geldiklerinde yakındaki bir evden çıkan küçük bir kız belirdi ve bu ölü kuşu aldı. Sonra da eve koştu. Ardından İbn Mübarek ona gitti ve neden bunu yaptığını sordu. Kız önce utandı, sonra şöyle dedi: “Ben ve annem burada yaşıyoruz ve bizim bu peştamaldan başka bir şeyimiz yok. Ayı zamanda çöpe atılan şeylerden başka yiyeceğimiz de yok. Zengin bir babam vardı ama malını aldılar, bir sebeple onu öldürdüler. Bizim de açlığımızı giderecek bir şeyimiz kalmadı.” Bunu duyan İbn Mübarek’in gözünden yaşlar akmaya başladı ve yükler ile erzakların bırakılmasını emretti. Vekiline “yanımızda ne kadar var?” diye sordu. O da “bin dinar” diye cevap verdi. İbn Mübarek: “Bize yirmi dinar bırak, bu dönmemiz için yeterli, geri kalanı da bu sıkıntılar içindeki kadına ver. Vallahi onun başına gelen beni perişan etti. Bunu yapmamız bu yıl haccetmemizden Allah katında daha değerlidir.” Sonra geri döndü. Hacca gitmedi, şuna inandı; bu sadaka, kabul olmuş bir hacdan, yapılan saydan daha üstündür. Aynı şekilde selef-i salih ibadetlerin hakikatini bilirler, Aynı zamanda günlük hayattaki davranışların da değerini bilirlerdi. Ki Rasulullah (s.a.v.)’den şöyle bir hadis zikredilmiyor mu: “Bir kardeşimin bir ihtiyacını gidermek için yola çıkmam, bir ay oruç ve şu mescidimde itikafa girmemden daha hayırlıdır”

Mevcut Diller

Resmi Gizle