Karanlık Mod
27-05-2024
Logo
05: Pasaj (05-25) : İstitaat (Güç Yetirebilme)
   
 
 
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla  
 

İstitaat yani güç yetirebilme, imkân bulabilme Ayeti Kerimede geçmekte ve haccın farz olmasının asıl şartı olarak sayılmaktadır. Ayette şöyle buyruluyor:

 ﴾(97)وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴿

[ سورة آل عمران ]

“Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmelidir ki, Allah bütün âlemlerden müstağnidir.”

(Al-i İmran Suresi: 97)

Güç yetirebilmek hem bedensel, hem maddi hem de güvenlik açısından gereklidir. Haccın gerekliliklerini yerine getirmek için yeterli bedensel kuvvete sahip olmayan Müslüman ki buna kesin emin olan veya buna işinin ehli, Müslüman, hazık ve takva sahibi bir doktorun karar verdiği kişi, hayattayken kendisi için hac görevini yetire getirmek üzere birini gönderebilir. Veya öldükten sonra kendisinin yerine hacca gidilmesini vasiyet edebilir. Bu haccın hükümlerine uygundur. Yeterli miktarda mal varlığına sahip olmayan, oraya gitmek için her türlü ulaşım aracı veya Mekke ve Medine’de konaklama, yeme içme masraflarını üstlenemeyen kişi, buna ek olarak yokluğunda ailesinin masrafları da sıkıntı oluyorsa, bu kişi hacca güç yetiremiyor demektir. Hacca gitmek içim maddi imkâna sahip olmayan müslümanın hac masraflarını toparlamak için yüzünü yıkadığı suyu israf etmemesi, birikim yapabilmek için dolambaçlı yollara da girmemesi gerekir. Asıl olarak o hacca gücü yetmeyen bir Müslüman’dır ve hac ona farz değildir. Müslüman bir ülkedeki devlet yöneticileri hac yapmayanların hac yapabilmesini kolaylaştıran bir yasayı onaylamaya karar verirler ve farz olan hac ibadetini yerine getirmiş olan kişilerin beş yıldan önce bir daha hacca gitmelerini yasaklarlar. Bu düzenleme farz olan hacca gitmeyen Müslümanlar için bir teşvik ve ibadetlerini kolaylıkla ve güvenle yerine getirebilmeleri için alanı genişletmektir. Zira kişinin nafile hacca gitmek için günah işlememesi gerekir… Yine kendisine hacca gitmesi için izin verilmeyen Müslüman da hacca gücü yetmeyen bir kişi sayılır.

Metni indir

Mevcut Diller

Resmi Gizle