Karanlık Mod
14-06-2024
Logo
06: Pasaj (06-25) : Temiz ve Helal Para
   
 
 
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla  
 

Hac maddi ibadetlerden biri olduğu ve yerine getirmek için para harcamak gerektiği için, farz olan bu ibadet için harcanacak olan paranın temiz ve helal olması şarttır. Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyuruyor:

(( أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ))

( رواه مسلم)

“Ey insanlar Allah temizdir ve ancak temiz olanı kabul eder.”

(Müslim)

Yine Ebu Hureyre (r.a.)’dan nakledildiğine göre Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة، ووضع رجله في الغرز ( ركاب الدابة ) فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من ))
السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور، وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع
رجله في الغرز، فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك
(( حرام وحجك مأزور غير مأجور

[ رواه الطبراني ]

“Hacca giden kişi temiz ve helal bir para ile yola çıkıp, bacağını bineğinin terkisine koyduğunda ve “Buyur Allahım buyur işte buradayım.” dediğinde, göklerden ona şöyle seslenilir: “Geldin, mutluk getirdin, azığın helal, bineğin helal haccın da kabul olunmuştur.” Eğer kötü ve haram bir para ile gelmiş, bacağını bineğine koymuş ve “Buyur Allahım buyur işte buradayım” dediğinde ona da şöyle seslenilir: “Gelmedin, mutluluk da getirmedin, azığın haram, malın haram, haccın da geçersiz ve karşılıksızdır.”

(Taberani)

Hac ibadeti Allah’ın imkânı olana, gücü yetene farz kıldığı bir ibadettir. Fakir olan buna güç yetiremez dolayısıyla fakir hacca gitmek için borç almamalıdır. Abdullah b. Ebi Evfa diyor ki: Rasulullah (s.a.v.)’e “haccetmemiş kişinin borç alması gerekir mi?” diye sordum. Efendimiz “Hayır” buyurdular. (Beyhaki rivayet etmiştir)

Borçlu olanın haccı da borç aldığı kişinin onayı olmadığı sürece kabul olmaz.

Metni indir

Mevcut Diller

Resmi Gizle