حالت سیاه
08-02-2023
Logo
ايستگاه‌های رمضانی 1443هـ - ایستگاه بیست و نهم: واجب بودن فطریه بر کسی که غذای یک روز را دارد
   
 
 
به نام خداوند بخشنده ی مهربان  
 

پرداخت زکات بر عهده ی ثروتمندان است، اما خداوند متعال در ماه رمضان زکات فطریه را بر چه کسانی فرض نموده است؟ بر هر کس که غذای یک روزش را دارد. کسی که یک وعده غذا دارد باید زکات فطریه را بدهد. خداوند متعال خواسته است که فقیر طعم انفاق را بچشد. همان‌طور که از ثروتمندان خواسته تا وضعیت گرسنگی را بچشند از فقیر خواسته تا در تمام سال یک بار طعم انفاق را بچشد. باید زکات فطریه را پرداخت کنی و روزه جز با پرداخت زکات فطریه نزد خدا بالا نمی رود و بر هر کس که یک وعده غذا دارد واجب است. پس خداوند خواسته که با زکات فطریه طعم انفاق را بچشی.

زبان های موجود

پنهان کردن تصویر