حالت سیاه
05-03-2024
Logo
موضوعات اسلامی – گلچین های اسلامی : 006 – تاجر چه زمانی دعوتگر راه خدا است
   
 
 
به نام خداوند بخشنده ی مهربان  
 

تاجر چه زمانی داعی راه خدا است

به نام خداوند بخشنده مهربان، سپاس خداوند جهانیان را و درود و سلام بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم راستین وعده ی امانت دار
اگر تاجر مسلمان و در تجارتش صادق باشد، راستی اش در تجارت، دعوت به خدا است. اگر در قیمت ها انصاف داشته باشد این انصاف وی دعوت به خدا است.
بنابراین یک خیرخواهی است که یک ماده ی سرطان زا را به فروشگاه خود نیاورده است. یک میلیون راه رسیدن به خدا است تا جایی که گفته اند: «راه های رسیدن به خدا به تعداد آفریده ها است»
یک ماده سرطان زا را کسی نمی شناسد، بنزوات سدیم که سه در هزار مجاز است و آنان سه درصد کرده اند. طرف کارخانه مواد غذایی دارد. به شدت مورد محاسبه قرار می گیرد. کسی نمی تواند او را نجات دهد. خداوند بزرگ است.

)يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى(
(نهان و پوشیده ام را می داند)

طه: 7

پنهان و پیدایت و آن چه پوشیدی را می داند.

زبان های موجود

پنهان کردن تصویر