حالت سیاه
17-07-2024
Logo
موضوعات اسلامی – گلچین های اسلامی : 005 – انسان مسئول سه حلقه است
   
 
 
به نام خداوند بخشنده ی مهربان  
 

انسان مسئول سه حلقه است

به نام خداوند بخشنده مهربان، سپاس خداوند جهانیان را و درود و سلام بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم راستین وعده ی امانت دار
انسان مسلمان به تنهایی به خاطر امت محاسبه نمی شود. درباره ی دایره ها و حلقه هایی که در اختیار دارد مورد پرسش قرار می گیرد، نفس او یک دایره است، خانه و کار او نیز دایره است. این مانع نمی شود وی یک داعی بزرگ باشد. یا یک انجمن خیریه ایجاد کند. شما می توانید یک میلیون کار گروهی ایجاد کنید که امت از آن بهره مند شوند اما تنها در مورد سه دایره که در اختیار دارید مورد محاسبه قرار می گیرید. آری فرض عین است. همسر بی حجاب منحرف پذیرفتنی نیست. شما متدین هستید و همسرتان لباس کوتاه و تنگ و ناپسند می پوشد و این هرگز پذیرفتنی نیست. اسلام یک کل است. اسلام مجموعه دایره هایی است که نفس یک دایره، خانه یک دایره و کار یک دایره در آن محسوب می شوند. تصمیم با او است. آری یا نه!

زبان های موجود

پنهان کردن تصویر