حالت سیاه
24-07-2024
Logo
موضوعات اسلامی – گلچین های اسلامی : 003 – روح نیروی محرک انسان است
   
 
 
به نام خداوند بخشنده ی مهربان  
 

روح نیروی محرک انسان است

به نام خداوند بخشنده مهربان، سپاس خداوند جهانیان را و درود و سلام بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم راستین وعده ی امانت دار.
روح یک نیروی مغناطیسی است. چراغ چه زمانی نورش پایان می یابد؟ در یکی از این دو حالت: یا با قطع جریان برق با کلید و یا با شکستن. پس کشتن همان شکستن چراغ است. مرگ طبیعی قطع امداد الهی است. مرگ طبیعی یعنی امداد طبیعی را از این جسم گرفته ایم. مرد. اگر میت را پس از پرواز روح به آسمان وزن کنیم حتی یک میلی گرم کم نمی شود.یعنی یک نیروی محرک وجود داشته است. این نیرو ذهن را وادار به اندیشه و کبد و کلیه ها را به کار خودشان واداشته است. هر چیزی که با مکانیزم پیچیده ای در جریان است با نیروی روح است. وقتی اجلش فرا رسد امداد الهی قطع می شود.

زبان های موجود

پنهان کردن تصویر