حالت سیاه
17-06-2024
Logo
فتاوی - عبادات - روزه - فتواى 019 : آیا درست است که اگر کسی در روزه‌ی نفل یا روزه‌ی قضایی چیزی از روی فراموش بخورد باید بعدا قضا به جا بیاورد؟
   
 
 
به نام خداوند بخشنده ی مهربان  
 

سؤال:

جناب دکتر محمد راتب نابلسی محترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آیا درست است که اگر کسی در روزه‌ی نفل یا روزه‌ی قضایی چیزی از روی فراموش بخورد باید بعدا قضا به جا بیاورد؟ و آیا این بر روزه‌ی قضایی زن صدق می‌کند؟
خدا از طرف ما به شما پاداش نیکو دهد.

جواب:

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان و درود و سلام بر سرورمان محمد راستین وعده‌ی امانتدار اما بعد:
برادر بزرکوار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
در جواب سؤالتان به شما عرض می‌کنیم:
کسی که از روی فراموشی بخورد یا بنوشد هیچ چیز بر او نیست، چه روزه‌اش روزه‌ی فرض باشد چه نفل و چه قضایی.

زبان های موجود

پنهان کردن تصویر