حالت سیاه
17-06-2024
Logo
فتاوی - عبادات - روزه - فتواى 028 : حکم ده روز آخر رمضان چیست؟
   
 
 
به نام خداوند بخشنده ی مهربان  
 

سؤال:

جناب دکتر محمد راتب نابلسی محترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آیا مسلمان در ده روز آخر رمضان باید کار را رها کند؟
خدا از طرف ما به شما پاداش نیکو دهد.

جواب:

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان و درود و سلام بر سرورمان محمد راستین وعده‌ی امانتدار اما بعد:
برادر بزرکوار / خواهر بزرگوار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
در جواب سؤالتان به شما عرض می‌کنیم:
اول: احکام شرعی متشکل از فرض، واجب، استحسان، مباح، مکروه تنزیهی و مکروه تحریمی می باشد.
دوم: تمام اعمال ضمن این مجموعه از احکام شرعی سنجیده می شوند.
سوم: مسئله‌ی اعتکاف در دهه‌ی آخر رمضان.
این کار نه فرض است و نه واجب بلکه سنت است، پس اگر از جمله‌ی کارمندان یا کسانی که کار و درآمد مشخصی دارند؛ نبوده و مجبور نیستی در این ایام سر کار بروی؛ می‌توانی به اعتکاف بنشینی، اما شخص کارمند باید چکار کند؟
خداوند کسی را بیشتر از وسع و توانایی‌اش مکلف نمی‌کند، پس کسی که کارمند است یا مشغول به کاری از این قبیل است که در مقابلش دستمزد می‌گیرد؛ نمی‌تواند به اعتکاف بنشیند.
اما می‌توانیم بگوییم که اعتکاف مجزا هم وجود دارد.
به عنوان مثال اگر نمی‌توانی نماز شب را بخوانی؟ می‌توانی یک ساعت پیش از سپیده بیدار شده و نماز و قرآن بخوانی، این یک نوع اعتکاف است.
خواندن نماز تراویح با جماعت نیز نوعی اعتکاف است.
می‌توانی به طور پیوسته هم به اعتکاف مشغول شوی در صورتی که این کار برایت میسر باشد و شغلی که نیاز به گذراندن ساعات مشخصی داشته باشد؛ بر عهده‌ات نباشد و می‌توانی در رمضان به اندازه‌ی امکان و توانایی به اعتکاف مجزا بپردازی. دین آسان است و خداوند کسی را بیشتر از توانایی‌اش مکلف نمی‌دارد. تنها چیزهایی که در این دین الزامی است؛ فرائض هستند و کارهای مندوب و مستحب برای کسانی است که توانایی‌اش را داشته باشند نه بر همه‌ی مردم.
دکتر محمد راتب نابلسی

زبان های موجود

پنهان کردن تصویر