Karanlık Mod
23-06-2024
Logo
İslami Konular: İslami Alıntılar - 010 - Çevrendeki insanların sevgisini kazanman için Temel Kural
   
 
 
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla  
 

Çevrendeki insanların sevgisini kazanman için Temel Kural

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla… Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. Sadık ve sözünün eri olan Hz. Muhammed (s.a.v.)’e salât ve selam olsun.

Marifet saygı görmek değildir. Baba, İslam kültüründe saygıdeğer bir kişidir, dünyanın herhangi bir yerine de baksak yine baba saygıdeğerdir. Fakat asıl marifet sadece saygı görmek değil sevilmektir.

Peki, bu sevgiyi nasıl kazanabilirsin? İyilikle…

(يا داود ذكِّر عبادي بإحساني إليهم؛ فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها، وبغضِ من أساء إليها)

(رواه البيهقي)

“Ey Davud, kullarıma onlara olan iyilik ve ihsanımı hatırlat. Zira ruhlar kendisine iyilik edeni sevmeye, kötülük edene ise buğz etmeye yönelir.”

(Beyhaki)

Humus halkı teker teker ve gruplar halinde İslam’a girdiğinde davet çok derin değildi,  mucizeler mi vardı, hayır, konuşan kişi çok düzgün, fasih de konuşmuyordu. Ama ihsan yani iyilik vardı; İslam ordusu Humus’ta ırz çiğnemedi, haram mal yemedi. Salahaddin Eyyübi alacağı şeyleri gerçek fiyatlarıyla satın aldı. Kimseyi aldatmadı ve O, Kudüs fatihiydi. Asla kimseyi istismar etmedi. Kudüs'ün diğer tarafına gitmek için ayrılacağında alacağı her şeyi olması gereken fiyat ile satın aldı.

Metni indir

Mevcut Diller

Resmi Gizle