حالت سیاه
08-02-2023
Logo
دين وزندگی - شگفتی: 001 دنیا یک لحظه است
   
 
 
به نام خداوند بخشنده ی مهربان  
 

سپاس خداوند جهانیان را و درود وسلام بر پیامبرمان محمد راستین وعده‌ی امانت دار: آنچه گذشت از دست رفته است و آینده غیب است و شما از آن خبری ندارید.
چه چیزی در اختیار دارید؟ شما همان لحظه‌ای را در اختیار دارید که در آن زندگی می کنید. تنها همین لحظه مال شماست، بنابراین دنیا یک ساعت است و یک لحظه است، پس در آن لحظه اطاعت کنید، در آن لحظه در پی شناخت باشید، آن را مایه ی کار نیک قرار بدهید، آن را عبادت کنید، در آن

image


خیر خواهی کنید، آن را امر به معروف و نهی منکر قرار دهید، در آن یک کتاب مطالعه کنید و آن را حرکتی به سوی خیر خواهی برای مردم قرار دهید، زیرا دنیا یک لحظه است.

ما میان پنج روز هستیم:

بنابراین گفته‌اند: شما میان پنج روز هستید: یک روز از دست رفته است که گذشته است، یک روز حاضر است و آن روزی است که در آن هستید، یک روزی که خواهد آمد که آن روز مرگ است، یک روز روز موعود است که قیامت است و یک روز هم روز بسیار طولانی است، روزی که از دست رفته که سخن درباره‌ی آن بی فایده است. روزی که حاضر است و در اختیار شماست این مهم‌ترین روز شماست. لحظه‌ای که شما در آن هستید و روزی که خواهد آمد روز مرگ است و روز موعود هم روز قیامت است و روز طولانی و همیشگی روزی است که در بهشت و جاودانی نعمت های او هستید و یا در جهنمی که از عذابش فراری نیست.

image


سپاس خداوند جهانیان را و درود و سلام بر سیدنا محمد راستین وعده ی امانت دار.

دانلود متن

زبان های موجود

پنهان کردن تصویر

   

موضوعات مربوط به