Ahlakî Eğitim

İslamî Eğitim: İslam’da Çocuk Eğitimi. Ders “4” Ahlakî Eğitim

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salât ve Selam dürüst ve sözünün eri olan Hz. Muhammed (s.a.v.)’e olsun. Allahım bizi cehalet ve şüphe karanlıklarından, marifet ve ilim nuruna çıkar, arzularımızın çukurundan alıp, cennetine ulaştır. Değerli kardeşlerim, İslam’da Çocuk Eğitimi derslerimizin dördüncüsünü

daha fazla