Haccın Hükmü

İslam Fıkhı – İslam’ın Simgesi Olan İbadetler – Hac ve Umre İbadetleri – Ders 01: Haccın Hükmü

 Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Sözünün eri ve dosdoğru olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e salât ve selam olsun. Allahım, senin bize öğrettiklerinden başka bir ilmimiz yoktur. Şüphesiz ki sen âlim ve hâkimsin. Allahım bize fayda verecek ilmi öğret, öğrendiklerimizden de faydalanabilmeyi nasip et.

daha fazla
Oruç Hükümleri

İslam Fıkhı – Çeşitli Konular – Ders 30: Oruç Hükümleri

Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Sözünün eri ve dosdoğru olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e salât ve selam olsun. Allahım, senin bize öğrettiklerinden başka bir ilmimiz yoktur. Şüphesiz ki sen âlim ve hâkimsin. Allahım bize fayda verecek ilmi öğret, öğrendiklerimizden de faydalanabilmeyi nasip et. İlmimizi

daha fazla
1. Yeryüzünün Geometrik Merkezi Kâbe

Hac ile ilgili eserler: 1. Yeryüzünün Geometrik Merkezi Kâbe

Yeryüzünün Geometrik Merkezi Kâbe Beytullah, etrafını eski ve yeni dünya kıtalarının çevrelediği bir merkezdir. Kâbe-i müşerrefe etrafını eski ve yeni dünya kıtalarının çevrelediği dairede bulunan bir merkezdir. Dünya kıtaları düzenli bir şekilde Kâbe’nin etrafına dağılmıştır. Bu gerçeği, Astronomi Araştırmaları

daha fazla
Zilhicce ayının ilk on gününün faziletleri

Hac ile ilgili eserler: 2. Zilhicce ayının ilk on gününün faziletleri

Zilhicce ayının ilk on gününün faziletleri: Kıymetli kardeşlerim! Salih kulları için ibadet zamanları tayin etmesi Allah-u teala’nın fazl-ı keremindendir. Bu zamanlardan olan Zilhiccenin ilk on gününde de kullar, salih amellerini artırırlar. Bu günlerin faziletinden Kur’an-ı Kerim’de ve Hadislerde bahsedilmiştir. Allah

daha fazla
Başka Birinin Yerine Hacca Gitmenin Meşruiyeti Hakkında Soru, Rasulullah (s.a.v.) Tarafından Bu Konuda Bir Bilgi Verilmiş midir?

Fetva: 01 – Başka Birinin Yerine Hacca Gitmenin Meşruiyeti Hakkında Soru, Rasulullah (s.a.v.) Tarafından Bu Konuda Bir Bilgi Verilmiş midir?

Soru: Saygıdeğer Dr. Muhammed Ratıb en-Nablusi Hocam, Allah’ın Selamı Rahmeti ve Bereketi Üzerinize Olsun Ben size birinin yerine hac yapmanın meşru olup olmadığını sormak istiyorum. Ayrıca bu konuda Rasululah (s.a.v.)’den bir hadis nakledilmiş midir? Eğer birinin yerine hacca gitmek meşru ise, Rasulullah (s.a.v.)’in şu hadisi

daha fazla
Hac farizası için nasihatler

Hac ile ilgili eserler: 3. Hac farizası için nasihatler

Hac farizası için nasihatler Kıymetli kardeşler! Bir hacı adayının, haccın kurallarını, vaciplerini, sünnetlerini, müstehaplarını ve Peygamber aleyhisselamın haccının vasıflarını bilmeden, anlamadan ve olması gereken Hacı ahlakına sahip olmaksızın Beytullah’a gitmesi akıllıca olmaz, kabul edilemez. İkinci olarak: Bu

daha fazla
Borcum varken farz olan hac ibadetini yerine getirmem caiz midir?

Fetva : 02 - Borcum varken farz olan hac ibadetini yerine getirmem caiz midir?

Soru: Saygıdeğer Muhammed Ratıb en-Nablusi Hocam Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun Ben 43 yaşında Filistinli bir gencim. Ticaretle uğraşıyorum, borçlarım var ama hac ibadetimi yerine getirmeyi çok istiyorum. Fakat Allah’a hamd olsun değeri borçlarımdan daha fazla olan gayrimenkullerim de var. Bu durumda hacca

daha fazla
Onay alabilmek için rüşvet vererek kasap veya Berber kılığında hacca gitmek caiz midir?

Fetva: 03 - Onay alabilmek için rüşvet vererek kasap veya Berber kılığında hacca gitmek caiz midir?

Soru: Saygıdeğer Muhammed Ratıb en-Nablusi Hocam Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun Onay alabilmek için rüşvet vererek kasap veya Berber kılığında hacca gitmek caiz midir?  Cevap: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Salât ve Selam güvenilir ve sözünün eri olan Rasulullah (s.a.v.)’e olsun. Değerli

daha fazla
Fıkhî Olarak Hacca hazırlık

Hac ile ilgili eserler: 4. Fıkhî Olarak Hacca hazırlık

Fıkhî Olarak Hacca hazırlık Allah Teala Hac ibadetini, gücü yeten kimseye ve ömürde bir defa olmak üzere farz kılmıştır. Bu yüzden Hacı, Hac ibadetlerinden birini ihlal ederse, bir rüknü yerine getirmese, bir vacibi unutsa, bir sünneti terketse, günah işlese, ihramlıyken yasaklanmış bir işi yapsa Haccı batıl olur. Eğer

daha fazla
Zemzem Suyu

Hac ile ilgili eserler: 5. Zemzem Suyu

Mineralli Zemzem Suyu 1973 ve 1980 yıllarında alanında uzman uluslar arası dev şirketler tarafından kimyasal analizler yapılmıştı. Sonuç çok ilginçti. Zemzem suyunun kirliliğe sebep olan her türlü bakteriden tamamen arınmış olduğu ortaya çıkıyordu. Yani zemzem mineralli, maden suyu statüsündeydi. Tabi maden suyunu çok

daha fazla