Kurbanın Hikmeti

17: Pasaj (17-25) : Kurbanın Hikmeti

Kurbanın hikmeti şudur; Maddi anlamda varlıklı olan Müslüman kurban keserek Allah’ın ona verdiği sayılı nimetlere olan şükrünü ifade etmiş olur. Hidayet ve yıllarca hayatta kalmak bu nimetlerdendir. Çünkü sizin en hayırlınız ömrü uzun olup ameli güzel olandır. Yine selamet, sıhhat, rızkın geniş olması da büyük nimetlerdendir.

daha fazla
Rabbin İçin Namaz Kıl ve Kurban Kes

16: Pasaj (16-25) : Rabbin İçin Namaz Kıl ve Kurban Kes

Kurban kesmek Müslümanların Kurban Bayramı’nda yerine getirdiği, dinin sembolü olan ibadetlerden biridir. Fıkhi anlamda İmam Ahmed ve İbn Mace Ebu Hureyre’den bir hadis rivayet etmişlerdir. Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyuruyor: ((من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا)) “İmkânı olup da kurban kesmeyen

daha fazla
Ziyaret (İfada) Tavafı

15: Pasaj (15-25) : Ziyaret (İfada) Tavafı

Bu hakikat ve duyguları ifade etmek maksadıyla ziyaret yani ifada tavafı yapılır. Sonra da kişinin ülkesine bambaşka biri olarak dönmesi için veda tavafı gerçekleşir. Bu kişinin kalbi iman hakikatleri ile parlamıştır, gönlünde Allah’a yaklaşmanın aydınlığı, ışığı doğmuştur.  Bu akit, Allah ile yaptığımız anlaşmanın

daha fazla
Kurban Kesmek Arzuları Kurban Etmektir

14: Pasaj (14-25) : Kurban Kesmek Arzuları Kurban Etmektir

Hacceden Müslüman hedy kurbanına yönelir, kurbanını keser. Hedy kurbanı Allah’ın hidayet nimetine karşı şükrü ifade eden bir hediyedir. Ki bu nimet en değerli nimettir. Kurban kesmek şehveti kurban etmek ve Allah Azze ve Celle’nin rızası olan şeylere yönelmek gibidir, ucuz ya da pahalı her şeyi feda edip âlemlerin Rabbi olan

daha fazla
Şeytan Taşlama

13: Pasaj (13-25) : Şeytan Taşlama

Hacılar Arafat’tan döndükten sonra artık marifet kendilerine hâsıl olmuş, kalpleri nurlanmıştır, her şeyi daha iyi görürler ve anlarlar ki mutluluk tamamen Allah’a itaatle mümkün ve bedbahtlık ve mutsuzluk sadece Allah’a isyan iledir. İşte o zaman şeytanın düşmanlığını, Allah dostlarını infak ettiklerinde nasıl fakir

daha fazla
Allahu Ekber (Allah En Büyüktür)

12: Pasaj (12-25) : Allahu Ekber (Allah En Büyüktür)

Hacceden Müslüman Arafat’tan ayrıldıktan sonra bu büyük buluşmadan çok şey kazanmış olur, kalbinde onun nuru, ışığı parlar ve gönlü Allah’ın ipine sımsıkı bağlanır. Artık onu hiç bir şey Allah Teâlâ’nın Meşar-i Haram’da ona olan lütfunu zikretmekten, hidayet ve Allah’a yaklaşma nimetine şükretmekten daha

daha fazla
Hac Arafattır

11: Pasaj (11-25) : Hac Arafattır

Haccın en büyük rüknü Arafat vakfesidir. ((فالحـج عرفة)) “Hac Arafattır” Rasulullah (s.a.v.)’in buyurduğu gibi, Arefe günü tövbekâr ve hasret dolu kul ile tövbeleri çokça kabul eden, merhametli Rabbi’nin büyük buluşma günüdür.  Arefe günü bağışlanma günüdür. Arefe günü mağfiret günüdür. Arefe günü

daha fazla
Mukaddes Mekânlar (Meşair-i Mukaddes)

10: Pasaj (10-25) : Mukaddes Mekânlar (Meşair-i Mukaddes)

Allah Teâlâ buyuruyor ki: ﴾ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴿ ( سورة البقرة: 158 ) “Safa ile Merve Allah’ın (dininin) nişanlarındandır” (Bakara Suresi: 158) Sözlükte “meşair” kelimesi nişaneler, hac ibadetleri anlamındadır. Yani hac ibadetini

daha fazla
Kul Hakkını Yerine Getirmek

09: Pasaj (09-25) : Kul Hakkını Yerine Getirmek

Bu yüce ibadeti yani haccı yerine getirmen, Allah Teâlâ’nın kabul buyurması ve ondan razı olması, kişinin boş yere çokça para ve değerli vaktini harcamaması, meşakkatlere katlanmaması, sonuçta haccının kabul edilmeyip kendisine “sen gelmedin, sana hoşnutluk yoktur… Haccın kabul edilmemiştir.” denmemesi, haccının boşa

daha fazla
Öncelikler Merdiveni

08: Pasaj (08-25) : Öncelikler Merdiveni

Kişinin bilmesi gereken bir şey vardır ki, o da hayatında öncelikler merdivenine uygun hareket etmektir. Haccı yani farz olan haccı yerine getirdiğinde, ikinci, üçüncü kez haccetmeyi arzu eder. Mal ve beden açısından buna müsaittir ve kendisine bunun için onay verilmiştir, farz olan haccı eda etmemiş olan Müslümanları engelleme

daha fazla