Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Soru:

Saygıdeğer Hocam Dr. Muhammed Ratıb en-Nablusi

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Avrupa ülkelerinde cemaatle namaz kılmanın vacip olmadığı hakkında bir bilgiye ulaştım, bu doğru mudur ve delili nedir?

Allah sizden razı olsun.

Cevap:

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla, Salât ve Selam dürüst ve sözünün eri olan Hz. Muhammed (s.a.v.)’in üzerine olsun. Şöyle ki;

Kıymetli kardeşim,

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Sorunuzun cevabı şu şekildedir:

Orada camiler bulunuyorsa, yabancı ülkelerdeki sistem Müslümanların cemaatle namaz kılmalarına müsaade ediyorsa, o zaman orada camiye yakın olanlara ve ezanı işitenlere cemaatle namaz vaciptir.

Fakat gayri Müslim bir ülkede cemaatle namaz kılmak sorun oluyorsa, cemaatle namaz kılmanın vacibiyeti düşer, o zaman kişi tek başına namaz kılar. Yani bu farz olmadığı için Cuma ve cemaatle namazı imamla kılma şartına bağlayanlar dışında bunun bir delili yoktur. Bu tercih edilen görüştür, kitap ve sünnetten bir delili yoktur.

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun