Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Soru:

Saygıdeğer Hocam Dr. Muhammed Ratıb en-Nablusi

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Kişinin daha önce abdest almış olarak veya orada abdest alarak gayri Müslimlerin evinde namaz kılması caiz midir, bunun hükmü nedir?

Allah sizden razı olsun.

Cevap:

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla, Salât ve Selam dürüst ve sözünün eri olan Hz. Muhammed (s.a.v.)’in üzerine olsun. Şöyle ki;

Kıymetli kardeşim,

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Sorunuzun cevabı şu şekildedir:

Gayrimüslimlerin evinde abdest almak ve namaz kılmaz caizdir.

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun