Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Kurban kesme zamanı, bayram namazının ardından başlayıp bayramın üçüncü günü güneş batmadan az önceki vakte kadardır. En faziletli zamanlar ise bayramın birinci günü bayram namazından sonra başlayıp öğle vakti öncesine kadardır. Gece kurban kesmek tenzihen mekruhtur. Deve ve sığır gibi büyükbaş, koyun ve keçi gibi küçükbaş havyalar kurban edilebilir. Bazı imamlara göre koyunun kurban olarak kesilebilmesi için 6 ayını tamamlamış olması, keçinin de tam bir yaşında olması gerekmektedir.

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun