Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Soru:

Saygıdeğer Hocam Dr. Muhammed Ratıb en-Nablusi

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

“es-Settâr” ismi Esmaü’l-Hüsna’dan mıdır? Bunun delili nedir?

Allah sizden razı olsun.

Cevap:

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla, Salât ve Selam dürüst ve sözünün eri olan Hz. Muhammed (s.a.v.)’in üzerine olsun. Şöyle ki;

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Sorunuzun cevabı şu şekildedir:

Esmaü’l-Hüsna yani Allah’ın isimleri tevkifidir yani Kuran ve sahih sünnetle tespit edilir. “es-Settâr” ismi sahih bir nass ile sabit değildir. Rasulullah (s.a.v.)’in şu hadisinde “es-Sittîr” olarak geçer: “Allah Teala hayâ sahibidir, örtendir “sittir” hayâ ve örtünmeyi sever. Sizden biriniz yıkanırken örtünsün.”

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun