Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Soru:

Saygıdeğer Hocam Dr. Muhammed Ratıb en-Nablusi

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Kendisine İslam dini ulaşmadan ölen veya İslam dışında bir akide ile yetiştirilen kişi hakkında hüküm nedir?

Allah sizden razı olsun.

Cevap:

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla, Salât ve Selam dürüst ve sözünün eri olan Hz. Muhammed (s.a.v.)’in üzerine olsun. Şöyle ki;

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Sorunuzun cevabı şu şekildedir:

Allah Teâlâ buyuruyor ki: “Biz peygamber göndermediğimiz bir kavme azap edecek değiliz.” Bu insanların durumlarının ne olacağını Allah bilir. Biz onların durumlarını Allah’a havale eder, O’nun işine müdahale etmeyiz.

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun