Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Soru:

Saygıdeğer Hocam Dr. Muhammed Ratıb en-Nablusi

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Nebiler ve Resuller arasındaki fark nedir?

Şu hadisi şerifi okuduğumda bu soru aklıma geldi:

“Bera b. Âzib (r.a)’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: ‘Ey filanca! Yatağına yattığında şöyle dua et: Allah’ım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım, işimde sana güvendim. (Rızanı) isteyerek, (azabından) korkarak sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin Resule inandım.

Eğer bu duayı yapıp yattığın gece ölürsen, iman üzere ölürsün, ölmez de sabaha çıkarsan hayra kavuşursun.”

Bir rivayette Bera diyor ki: “Rasulullah (s.a.v.) bana dedi ki: ‘yatağına gideceğin zaman namaz abdesti al, sonra sağ tarafına yat, –önceki söylediklerinin benzerini söyledi- ve diğer söylediklerimi yap.’ Ben de dedim ki: ‘Onları ezberliyorum deyip okudum: ‘gönderdiğin Resule inandım.’ Rasululah şöyle düzeltti: “Hayır, gönderdiğin nebiye inandım.”

Rasulullah (s.a.v.)’in Bera b. Azib’e yaptığı bu uyarı (‘gönderdiğin Resule inandım.’ Demesi üzerine “Hayır, gönderdiğin nebiye inandım.” De şeklinde düzeltmesi) aralarında fark olduğuna işaret ediyor değil mi?

Allah sizden razı olsun.

Cevap:

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla, Salât ve Selam dürüst ve sözünün eri olan Hz. Muhammed (s.a.v.)’in üzerine olsun. Şöyle ki;

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Sorunuzun cevabı şu şekildedir:

Âlimler arasında çok bilinen şu görüşe göre Nebi kendisine vahyedilen ama onu insanlara tebliğ etmesi emredilmeyen kişidir. Yani vahiy sadece kendisinedir, kendisinin amel etmesi gereklidir. Bu şekildeki peygamberlere Nebi denir. Kendisine tebliğ etmesi emredilen peygamberlere ise Resul denir.

Diğer ilim ehline göre ise Nebi, kendisinden önceki peygamberin şeriatı ile gönderilen peygamberdir. Musa (a.s.)’dan sonra gönderilen Tevrat ile hükmeden peygamberler gibi, kendinden önceki şeriatı uygulayan peygamberler nebidir. Resul ise Hz. Musa, Hz. Nuh ve Hz. Hud gibi kendisine müstakil olarak şeriat indirilmiş olan peygamberlere denir. Resuller aynı zamanda nebidirler.

Tüm resuller nebidir ama her nebi resul değildir.

Bera b. Azib’in söylediği “gönderdiğin Resul’e inandım” sözü hakikatle çelişmez ama Rasulullah’ın kendisine öğrettikleriyle çelişirdi. Yani bu Rasulullah (s.a.v.)’in öğrettiği şekilde okunmasına muhalif bir okuma olmuştu. Bu hadis Rasulullah (s.a.v.)’e öğrettiği zikirler ve dualar konusunda O’nun öğrettiği şekilde ezberleme ve okumada tam bir itaat ile O’na uymayı vurgulamaktadır.

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun