Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Soru:

Saygıdeğer Hocam Dr. Muhammed Ratıb en-Nablusi

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Allah Teâlâ herkes için rızık tayin ettiyse insanlar neden açlıktan ölüyor?

Allah sizden razı olsun.

Cevap:

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla, Salât ve Selam dürüst ve sözünün eri olan Hz. Muhammed (s.a.v.)’in üzerine olsun. Şöyle ki;

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Sorunuzun cevabı şu şekildedir:

Allah’ın adaletini aklımızla tam olarak kavramamız mümkün değildir. Çünkü Allah’ın ilmi gibi bir ilme sahip değiliz. Fakat Allah hakkında şu bilgiye kesin olarak iman ederiz: “Allah hiçbir kuluna zulmetmez.”

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun