Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Soru:

Saygıdeğer Hocam Dr. Muhammed Ratıb en-Nablusi

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Kuran’ı Kerim’deki bazı ayet ve surelerin okunmasının fazileti ile ilgili hadisler sahih midir?

Allah Razı Olsun.

Cevap:

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla, Salât ve Selam dürüst ve sözünün eri olan Hz. Muhammed (s.a.v.)’in üzerine olsun. Değerli kardeşim,

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Sorunuzun cevabı şu şekildedir:

Kuran Surelerinin faziletleri ile ilgili çoğu hadis, çok itibar edilmeyen zayıf hadislerdir. Aslolan şu ki Kuran’ı Kerim, sadece kutsal görerek yüceltmekle yetinmek için değil, uygulamak, hayata geçirmek için okunan bir kitaptır.

Dr. Muhammed Ratıb en-Nablusi

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun