Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Müminin Bayramda Allah’a Yaklaşmakla Mutlu Olması

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla, âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun. Salât ve Selam sadık ve sözünün eri olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’edir.
Değerli kardeşlerim, çok önemli ve dakik bir mesele vardır; İnsan eğer Allah’a bir adım yaklaşırsa, Allah ona binlerce adım yaklaşır. Sadece Allah’a yaklaştığını düşündüğünde bile O’nun, kalbini saadetle doldurduğunu görürsün. Kalbini itminan ile rıza ve hoşnutluk ile doldurur. Çok hızlı bir şekilde cevap ve karşılık alırsın. Zira Allah Teâlâ seni bekliyor.

Bazı hadis kaynaklarında şöyle buyrulur:

لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم )
( من حبي ولماتوا شوقا إلي، هذه إرادتي بالمعرضين فكيف بالمقبلين

(ورد في الأثر)

“Yüz çevirenler onlara olan beklentimin ve günahları terk etmelerine olan isteğimin derecesini bilselerdi, sevgimden eklemleri parçalanır, bana olan özlemlerinden ölürlerdi. Yüz çevirenlere olan isteğim böyleyse, bana yönelenlere olan isteğim ve sevgim nasıl olur”

(Kaynaklarda mevcuttur)

Öyleyse sen Allah’a yöneldiğinde O’nun nasıl sevindiğini bilemezsin.

(للَّهُ أفرَحُ بتَوبةِ عبدِهِ منَ العَقيمِ الوالدِ ، ومنَ الضَّالِّ الواجِدِ ومنَ الظَّمآنِ الواردِ)

(صححه الألباني)

“Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah’ın duyduğu memnuniyet, kısır olan kişinin baba olmaya sevinmesinden, yolunu kaybetmiş olanın yolunu bulmasından ve susuz birinin suya kavuştuğundan dolayı yaşadığı memnuniyetten çok daha fazladır.”

(Elbani, Sahih)

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun