Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Oruçlunun duası

(( إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ ))

(سنن ابن ماجة)

“Oruçlunun orucunu açarken yapacağı dua reddedilmez.”

(İbn Mace, Sünen)

Rasulullah (s.a.v) buyuruyor ki:

(( إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ ))

(سنن ابن ماجة)

“Oruçlunun orucunu açarken yapacağı dua reddedilmez.”

(İbn Mace, Sünen)

Kişi, iftar topu atıldığında veya ezan sesini duyup yemek için hurma, içmek için bir bardak su aldığında Allah Azze ve Celle’ye dua etmelidir. Çünkü o vakitte edilen dualar reddedilmez. Ettiğin tüm dualarda Allah Teâlâ’dan hem dünya hem de ahiretin için hayır iste:
Allahım bana doğru yolu göster, benim vesilemle insanlara hidayet ver.
Allah’tan önce kendin için hidayet iste, sonra da seni diğer insanlara hidayet rehberi kılması için dua et.
Allahım, bana helal rızık ver, onu hayırda kullanmamı nasip et. Allahım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet ey Kerim olan Rabbim. Allahım, nefsime takva ver, onu tezkiye et, arındır. Sen arındıranların en hayırlısısın, Sen onun dostu ve sahibisin. Allahım günahlarımı bağışla, tövbemi kabul et, hatalarıma mağfiret eyle, onları azalt, işlerimde bana yol göster.
İnsan çok dua etmeli, bu özelliğini hep muhafaza etmelidir. Çünkü dua ibadetin yarısıdır. Hatta ibadetin kendisi, tamamıdır. Bu aynı zamanda Rasulullah (s.a.v.)’in de nasihatidir. Çünkü orucunu açarken yapacağın dua Allah katında reddedilmez.

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun