Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Değerli kardeşlerim,

Sanatsal filmler oldukça tehlikelidir. Herhangi biriniz bu tehlikenin ilginç sahnelerden kaynaklı olduğunu zannedebilir, evet bu da tehlikelidir.

Fakat bundan da tehlikeli olan filmin ana fikri, teması diye adlandırılan olgudur. Yani bu filmin hedefi… Film bir öyküden oluşur ve bu öykünün bir hedefi vardır. Acı olan şu ki bu ana fikrin ortaya attığı değerler din ile çelişir.

Mesela sana sarayda yaşayan bir adam gösterilir, lüks bir villada oturan bu adam makam ve mevki sahibi, önemli bir kişidir, kimseye ihtiyacı ve bağımlılığı yoktur. Senarist tasarladığı bu öykü ile sana aynı zamanda mahallenin fakir hocasını göstermek ister. Bu hocanın döküntü bir evi vardır, çocukları da dışarıdadır.

İşte bu, dine saldırmaktan bile tehlikelidir. Zira bir bilgiyi ekran vasıtasıyla görsel olarak sunmak, düşünce yolu ile öğretmekten çok daha etkilidir.

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun