Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Değerli kardeşlerim, Bir zamanlar güzel bir yerdeydim. Orada ardı ardına ritmik darbe sesleri duydum. Ev sahibine bunun ne olduğunu sorunca “bunlar ağaçkakanın vuruş sesleridir.” dedi.

Bunun üzerine Bilimsel Mucizeler kitabımda ağaçkakan konusunu hazırladım. Vallahi inanılmaz bir şeydi.

Şöyle ki: Bu kuşun adı ağaçkakandır. Hayal sınırının üzerindeki özelliklerinden faydalanır. Basınç kuvvetine dayanıklı çok güçlü bir gagası vardır. Bu çekme kuvvetine de dayanabilen sağlam bir yapıdır. Hem güçlü hem sağlam ve dayanıklıdır.

Bizde de sağlam, metin kavramı mevcuttur.

﴾ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿

( سورة الأعراف )

“Şüphesiz benim tuzağım çetindir, sağlamdır.”

Sağlamlık, metanet çekim gücüne katlanır, halat sağlamdır, elmas serttir. Basınca dayanabilir. Basınç kuvvetine dayanma gücü sertlik, çekme gücüne katlanma ise metanet, sağlamlıktır.

Değerli kardeşlerim, hakikat şu ki ağaçkakan Allah’ın yüceliğine delalet eden işaretlerden biridir.

Öncelikle bu kuşun gagası basınç kuvvetine dayanıklı bir güçle garip bir bileşimden oluşur. Sağlamlık, metanet çekme kuvvetine dayanır, bu kuşta esneklik ve boyun kasları çok güçlüdür.

Çünkü kaslarının güçlü ve kuvvetli olması güçlü vuruş darbeleri için zorunludur. Tabi, ağaç da öyledir. Gagasının uzunluğu yaklaşık on iki santimetredir. Zira gagasının ağaç gövdesinin merkezine girmesi gerekir. Çünkü orada yiyebileceği kurtçuklar vardır.

Peki, bu kuş o anda kurtçuğun nerde olduğunu nasıl biliyor? Bunu kimse bilemez. Devasa ağaç bir yerde durur. Ağaçkakan gagası ile ağacın kabuğuna vurmaya başlar. Bu vuruşları ağacın gövdesinin özüne ulaşana kadar devam ettirir.

Zira gagasının uzunluğu kadar bir de dili vardır.

Dilinin sert yüzeyinin üzerinde yapışkan bir madde vardır. Kurtçuk oraya yapışır. Ağaçkakan da onu çeker ve yer.

Peki, bu gaga kurtun yerini nasıl bilir? Bu şu ana kadar cevabı bulunamamış bir sorudur. Allah Teâlâ buyuruyor ki:

﴾ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى * قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴿

( سورة طه )

“Firavun: Rabbiniz de kimmiş, ey Musa? dedi. O da: Bizim Rabbimiz, her şeye hılkatini (varlık ve özelliğini) veren, sonra da doğru yolu gösterendir, dedi.”

(Taha Suresi)

Allah’ın Yüceliğine İşaret Eden Delillerden Biri Olan Ağaçkakanın Özellikleri:

Öyleyse, ağaçkakanın gagası farklı bir yapıdan oluşmuş, kuvvetli, sağlam ve esnektir. Boyun kasları çok güçlüdür. Çünkü kasların gücü ve şiddeti güçlü gagası ile yaptığı vuruş darbeleri için zaruridir. Tıpkı bir ıskarpela gibi çalışır.

Tokmağı başıdır ve başının gücü boyun kaslarından gelir. Gagası ağaca giren bir iskarpeladır. Özüne ulaşana kadar ağacı deler. Tam deldiği yerde, ağacın özündeki kurtçuğa ulaşır ve onu yer. Peki, bu kuş o böceğin orada olduğunu nasıl biliyor? İşte bu, bugüne kadar kimsenin bilemediği bir şeydir.

Bu kuşun kalın bir kafatası olması gerekir. Fakat ona dik açılardan oluşan ince bağlar ile esnek bir kafatası verilmiştir.

Yine bu kuşta sarsıntıyı emen bir madde olmalıdır. İşte boyun kasları bu görevi görmektedir.

Bazen sapı ahşap çekiç kullanırsın. Bu çekiçle örse vurduğunda o ahşap sarsıntıyı emer. Buna amortisör derler.

Eğer amortisör sistemi olmasaydı, çekiçle çakma işlemi yapan kişinin eli kırılırdı. Çünkü darbe gücünün etkisi kişinin eline geçecek ve kıracaktı. Bu yüzden amortisörler olmak zorundadır. İşte boyun kasları da bu kuşun amortisörleridir. Bu amortisörler gaga ve kafatası arasında çok kalın dokulardır.

Bu kalın doku sarsıntıyı emen maddedir. Yine bu kuşun üzeri yapışkan madde ile kaplı sert yüzeyde sona eren, gaga uzunluğunda ince uzun bir dili vardır ki bu dil sayesinde böceği avlayabilir. Yine sıska bacaklara da benzemeyen kısa ve güçlü bacakları vardır. Bu bacaklar farklı güce sahip bir çeşit bacaklardır fakat kısadırlar.

Çünkü ağaçkakan onlarla ağaca yaslanıp dayanır. Bu dayanma ile ağacın darbesine karşı güçlü olur. Yine mengene- kerpeten gibi tırnakları vardır. Onlarla ağaç kabuğuna tutunur.

Öyleyse ağaçkakanın vuruş sağlayabilmek için ağaca tutunan bacak ve tırnakları vardır. Çekiç başıdır, amortisörleri başındaki kaslardır. Güçlü, sağlam ve esnek bir gagası, gagasının içinde de dili vardır. Dilinin sert yüzeyi üzerinde de yapışkan bir madde bulunur.

Kardeşlerim, bu kuşun sert ve sağlam tüylerden oluşan bir kuyruğu da vardır. Onunla vuruşlar yaparken ağaç köküne yaslanır.

Tüylerini ağaca tamamen yapıştırır. Bu da ona ağacın özüne ulaşması için gagası ile yaptığı ritmik vuruşlarda yardımcı olur. Ayrıca iki kısa güçlü ayağı, bu ayaklarda da ağaç kabuğuna tutunduğu dört kıskaç-pençe vardır.

﴾ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴿

( سورة النمل الآية: 88 )

“Bu, her şeyi sapasağlam yapan Allah’ın sanatıdır.”

(Neml Suresi: 88)

Günler önce bir bahçedeyken ritmik vuruş sesleri duydum. Bahçe sahibine “bu nedir?” diye sordum. O da bana “bu bir ağaçkakan” dedi.

Yani işte tasarımcı, bu kuşun ağaçtaki kurtçuğun yerini nasıl bildiği sorusuna gelecek olursak, bu sorunun cevabı şimdiye kadar bunamadı. İşte bu Allah’ın yüceliğini gösteren işaretlerdendir:

﴾ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴿

( سورة النمل الآية: 88 )

“Bu, her şeyi sapasağlam yapan Allah’ın sanatıdır.”

(Neml Suresi: 88)

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun