Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Bitkiler de Diğer Varlıklar Gibi Hisseder, İşitir ve Cevap Verirler:

Hoca:

Bitkiler gök cisimleri gibi, Allah’ın diğer varlıkları gibi hisseder, duyar, etrafındaki dış etkenlere karşı olumlu ya da olumsuz cevap verirler. Bu araştırmanın özetidir.

 

Ayrıntıya gelecek olursak bir araştırmacı Fen Fakültesinin bahçesinde 1997 yılında bir deney yaptı. Büyüklükleri aynı dört tane plastik ev kurdu. Bunların içine bir çeşit buğday ekti. Eşit miktarda toprakla doldurdu. İçlerine aynı derinlikte buğday tohumları ekti.

Aynı gübre ile eşit miktarda gübreleme işlemini gerçekleştirdi. Hepsini aynı miktarda suladı. İlginç bir şekilde, büyüklükleri, toprakları, tohum ve sulamaları, sulama zamanları, gübreleme çeşidi aynı olan evlerde her şeyin aynı olması bekleniyordu. Sonra araştırmacı plastik evlerden birine Kuran okuması için öğrencilerinden birini seçti. İlk eve bu öğrenci haftada iki kez Yasin, Fatiha, İhlâs ve Ayetel Kürsi’yi okuyacaktı.

Dört tane evimiz var. İlk eve öğrencilerden biri haftada iki kez Fatiha, Ayetel Kürsi, İhlas ve Yasin surelerini okuyor. İkinci ev için başka bir öğrenci bir bitki getirmekle görevlendirildi. Öğrenci diğer bitkilerin önünde bu bitkiyi parçalayacak eziyet edecekti.

Bitkinin organlarını kesecek, ona diğer bitkilerin önünde sert ağır sözler söyleyecekti. Sert, çirkin sözler, parçalamak gibi eziyetlerde bulunacaktı. Az önce dediğimiz gibi bu da haftada iki kez olacaktı. Üçüncü bir öğrenci de üçüncü evdeki bitkilere vurmak ve yakmakla görevlendirildi.

Aynı zamanda yaprakları kesilecekti. Yani önlerinde diğer bitkilere eziyet edilen bitkiler, direk kendilerine işkence edilen bitkiler ve Kuran ayetleri okunan bitkiler var. Dördüncü eve gelirsek o da doğal haliyle büyümesi için bırakılacaktı. Ona da “Kontrol evi” ismi verildi. Peki, sonuç ne oldu?

Dördüncü ev ölçüttü. Birinci Kuran dinliyordu, ikinci eziyete uğruyor, üçüncü eziyeti görüyordu. Sonuç tabi ortaya çıkacaktı, bu deney bilimsel kongrenin düzenlenmesinden önce yapılmıştı. Sonuç açıklandığında dünyanın her yerinden bilim adamları vardı. Peki, bu bilimsel kongrede sunulan deney sonucu neydi? Kuran’ı Kerim dinletilen evdeki bitkinin uzunluğu dördüncü kontrol evindeki bitkinin uzunluğundan %44 daha fazlaydı.

Mahsulü kontrol bitkisinin mahsulünden 140 daha fazlaydı. Eziyete uğrayan ve eziyeti izleyen ikinci ve üçüncü evdeki bitkilerin uzunlukları yaklaşık %35 gerilemişti. Üretimi ise % 80 lere düşmüştü. Bunun bereket için bilimsel bir açıklaması vardı. Mümin aynı şekilde ekinlerine Kuran okur ve daima Allah’ı zikrederse, bitkilerin önünde meydana gelen bu zikirle verim artacaktır.

Sunucu:

Subhanallah! Bilimsel deney bir anda ikna edecek kapasitededir. Bu da gösteriyor ki Allah Subhanehu ve Teâlâ’yı anan mümin kazanır. Başta zikrettiğiniz gibi Allah Teâlâ buyuruyor ki:

﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿

[ سورة الحشر: 24]

“O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”

(Haşr Suresi: 24)

İşte Allah’ı zikretmek ile elde edilen nimet, bu ister bitki olsun, ister hayvan veya bunlara benzer her şeyde durum böyledir.

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun