Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle buyuruyor ki:

﴾ مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا ﴿

“İman edip de hicret etmeyenlere gelince, hicret edinceye kadar onlarla aranızdaki bağ (yakınlık) sebebiyle hiçbir sorumluluğunuz yoktur.”

Allah Teâlâ sanki onları hicrete bağlıyor, cesaretlendiriyor. Hicret edin, Müminlerin lehine ve aleyhine olan her şey sizin için de geçerli olsun!

Hicretin Dar ve Geniş Manası:

Fakat burada bir not düşelim, "hicret etti" fiilinin anlamı nedir? Burada fiil kalıp olarak rubai kalıpta gelmiştir (yani üç harfli fiil kökünden türemiştir) Kökü “hecera” (bırakmak, terk etmek)  fiilidir. Mesela sen bulunduğun evi beğenmezsen orayı bırakır, terk edersin (hecera). Ama eğer o evde katlanamayacağın problemler, sıkıntılar varsa evi bıraktım, terk ettim (hecera) demezsin,  evden hicret ettim (hâcera) dersin.

Dar manada hicret, Müslümanların dinlerini korumak için Mekke’den Medine’ye göç etmeleridir.

Ashab-ı Kiram Mekke’de de olsalar dinlerini yaymalarına, Rablerinin şiarını ikamet etmelerine izin verilmişti. Hicret etmeleri için bir sebep yoktu. Ancak sıkıntılar, eziyetler, işkenceler, baskı, ambargo ve bazen de ölüm, işte bunlar onları hicrete iten sebepler oldu. Burada “hecera” (bıraktı, terk etti) fiilini ayırmalıyız. Bu fiilde olay tek taraflıdır. Fakat ”hâcera” (hicret etti) fiilinde ortaklık, karşılıklı yapma anlamı vardır. Sana baskı yapan bir taraf vardır ve sen de karşılık olarak o mekânı terk edersin.

Hicretin geniş manası da küfür ve inkâr yurdunu terk edip iman yurduna göç etmektir.

Yine çokça duyarız, Allah’ın razı olmadığı, açıkça günah barındıran işi bırakıp Allah’ın razı olduğu işe girmek, Allah’ın razı olmadığı bir arkadaşı bırakıp razı olacağı bir arkadaş seçmek de hicretin geniş manalarındandır.

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun