18: Pasaj (18-25) : Kurbanın Vacip Olması İçin Gerekli Olan Şartlar

1993-04-13

Kurbanın kişiye vacip olması için gereken şartlardan biri zengin, varlıklı olmaktır. Varlıklı kişi, temel ihtiyaçlarını sağladıktan sonra zekât için gerekli olan nisap miktarında paraya ya da mala sahip olandır. Veya sadece bayram günlerinde kurban keseceği paraya ihtiyacı olmayandır. Veyahut da zengin kişi, tüm yıl boyunca bu paraya ihtiyaç duymayandır. Varlıklı, zengin olmanın ne manaya geldiğinin belirlenmesi konusunda mezhepler arasında ihtilaf vardır.

Kurban edilecek olan hayvan kurban eti eksikliğine sebep olacak ya da yiyen kişiye zarar verecek şekilde ağır kusurlu olmamalıdır. Açıkça hasta olan, tek gözlü, topal, cılız ve uyuz olan hayvanın kesilmesi caiz değildir. Kurban için en besili ve en güzel hayvanın seçilmesi müstehaptır.

Rasulullah (s.a.v.) beyaz, boynuzlu bir koç kurban etmişti.

Hamd Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Mahsustur