Fetva:02 – Bir Müslümanın Gayri Müslim Bir Kadınla Evlenmesi Caiz midir?

2005-06-30

Soru:

Saygıdeğer Hocam Dr. Muhammed Ratıb en-Nablusi

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Bir Müslümanın gayri Müslim bir kadınla evlenmesi caiz midir?

Allah Razı Olsun.

Cevap:

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla, Salât ve Selam dürüst ve sözünün eri olan Hz. Muhammed (s.a.v.)’in üzerine olsun. Şöyle ki;

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Sorunuzun cevabı şu şekildedir:

Eğer bu kadın ehli kitap ise caizdir.

Dr. Muhammed Ratıb en-Nablusi