1442 Ramazan - Ramazan Ayı İçin Seçmeler: 02. Oruç İbadeti Neden Allah Azze ve Celle’ye nispet edilir?

2021-04-14

Oruç İbadeti Neden Allah Azze ve Celle’ye nispet edilir?

Tüm ibadetler insan için apaçık, nettir. Kişi camiye gider, abdest alır, namaz kılar, namaz ibadeti gayet açıktır. Yine hac ya da umre ibadeti için kutsal mekânlara yolculuğa çıkar, bir uğurlama ve karşılama töreni yapılır. Bunları yapan kişi hacı olarak isimlendirilir. Yani bu ibadet de gayet açık ve nettir. Tüm insanlar bunu bilir. Yine zekât için malından verir. Bunu gören ve işiten tüm insanlar zekât olarak adlandırırlar. Ama oruç, bu ibadet için bazı âlimler şöyle derler: “Oruç kul ile Rabbi arasında bir sırdır, Allah’tan başkası onu bilemez. Sen oruçlu olduğunu iddia edersin. Ama öyle olup olmadığını sadece Allah bilir. Bu ibadet diğerleri arasında kul ile Rabbi arasında bir sırdır.” İşte âlimlerin Allah Teâlâ’nın şu sözünden çıkardığı budur:

(( كلُّ عملِ ابنِ آدمَ له إلا الصيامُ فإنه لي وأنا أجْزِي به ))

[أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك عن أبي هريرة]

“İnsanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir, mükâfatını da ben vereceğim”

(Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İmam Malik Ebu Hureyre’den nakletmiştir)