1442 Ramazan - Ramazan Hadisleri: 02. Allah Teâlâ Orucun Mükâfatını Verir

2021-04-14

Allah Teâlâ Orucun Mükâfatını Verir

Oruç – Değerli Kardeşlerim – seçkin bir ibadettir. Allah Teâlâ onu diğer ameller arasında özel kılmıştır. Sahih bir hadiste Allah Teâlâ’nın şöyle buyurduğu nakledilir:

(( كل عمل ابن آدم له، إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به ))

“İnsanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir, mükâfatını da ben vereceğim”

İşte bu uyarı orucun değeri, Allah katındaki önemli mevkiini ifade etmek için yeterlidir. Cenabı-ı Hak bu şekilde orucun büyük ecrini ilan etmiş, buna ek olarak da yine onun büyük mükâfatını vurgulamak için, karşılığının Allah katında olduğunu belirtmiştir.

(( فإنه لي وأنا أجزي به ))

“Oruç benim içindir, mükâfatını da ben vereceğim”

Yani Allah Teâlâ orucun mükâfatını diğer amellere göre kat kat verecektir. Müslim’in Sahih’inde Ebu Hureyre’den nakledilen bir hadiste Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyuruyor:

 كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، قال الله عز وجل: إلا ))
الصوم، فإنه لي، وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند
(( فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك 
"İnsanın her ameline kat kat sevap verilir. Bir iyilik, on mislinden yedi yüz misline kadar katlanır. Allah Teâlâ, "Ama oruç başka. O benim içindir, mükâfatını da ben veririm. Oruçlu, şehvetini ve yemesini benim için bırakır" buyurmuştur. Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, iftar ettiği zamanki sevinci; diğeri, Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Hiç kuşkunuz olmasın ki, oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir"