سخنرانی ( 06 - 10 ) : جوانان امید آینده ( پندها و ارشادات).

سخنرانی ها وهمایشهای خارجی- آمريكا - سفر1 - سخنرانی ( 06 - 10 ) : جوانان امید آینده ( پندها و ارشادات).

جوانان، آینده اند تمایل به خدا و ایمان به او چگونگی تناسب میان تحصیل و آموختن دانش شرعی

ادامه ی خواندن
دانشگاه دمشق – تهاجم فکری و خطر آن برای جوانان عرب در دانشگاه دمشق

سخنرانی‌‌ها و نشست‌‌های خارجی - سوريه - سخنرانی 16: دانشگاه دمشق – تهاجم فکری و خطر آن برای جوانان عرب در دانشگاه دمشق.

حقیقت‌جویی نیاز والای هر انسان است خداوند با یاری و تایید مؤمنان با آنان است تفاوت میان مؤمن و کافر

ادامه ی خواندن
سخنرانی ( 25 - 25 ) : زن واسلام.

سخنرانی ها و نشست های خارجی - استراليا – پرواز 3 - سخنرانی ( 25 - 25 ) : زن واسلام.

-باید میان حقیقت اسلام و زندگی واقعی مسلمانان تفاوت قائل شویم

-اسلام قانونی کامل است

-نژادپرستی وانسانیت

ادامه ی خواندن
قسمت 136: روز عرفه روز شناخت و آمرزش؛ کسی که در عرفات بایستد و گمان کند که خدا او را نبخشیده، حج او مقبول نیست.

سخنرانی‌ها و نشست‌های تلویزیونی - اردن – مسجد جامع تقوى – قسمت 136: روز عرفه روز شناخت و آمرزش؛ کسی که در عرفات بایستد و گمان کند که خدا او را نبخشیده، حج او مقبول نیست.

دیدگاه منافقانه اخلاق مؤمن نیست مهربانی در دین ضرورت پرهیز از ستم، کفر، گناه و دشمنی

ادامه ی خواندن
جوانان امید امت اند – نتایج ارتباط با خدا

سارایوو : سخنرانی 04 – جوانان امید امت اند – نتایج ارتباط با خدا.

خداوند جهانیان را سپاس می گوییم، و درود و سلام بر سرور ما حضرت محمد و خاندان پاکش و بر یاران پاکش که امینان دعوتش و پرچمدارانش هستند. خداوند از ما و از آنان راضی باش. جوانان امید و قدرت امت : شما ای

ادامه ی خواندن
توضیحی پیرامون ویروس کرونا

خواطر-اردن:5- توضیحی پیرامون ویروس کرونا

مقدمه: دكتر بلال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دکتر راتب: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دکتر بلال: دیدار امروز ما پیرامون موضوع داغی است که ناچار درگیر آن هستیم و مردم در بحران‌ها

ادامه ی خواندن