درس (27-50): سيدنا عكرمه بن ابی جهل

سیره – مردانی پیرامون رسول الله - درس (27-50): سيدنا عكرمه بن ابی جهل

سپاس خداوند جهانیان را و درود و سلام بر سیدنا محمد راستین وعده‌ی امانت دار. پروردگارا، ما را علمی نیست جز آن چه به ما آموختی، به راستی که دانا و باحکمتی، بار الها، آن چه به سود ماست، به ما بیاموز و

ادامه ی خواندن
سیدنا سلمان فارسی

سیره – یاران رسول الله - درس (35-50): سیدنا سلمان فارسی

-کدام درست است: انسان منفعل یا فعال؟

-سلمان از جویندگان حقیقت است

-داستان سلمان فارسی

ادامه ی خواندن
خلافت و حکمت ها

سيره- سيره خلفای رشدين - سيدنا علی بن أبی طالب - درس (4-8) : خلافت و حکمت ها

سپاس خداوند جهانیان را و درود و سلام بر سرورمان محمد امین. بارخدایا تنها آنچه به ما آموختی را می دانیم و تو بسیار دانا و حکیم هستی. بار خدایا چیزی به ما بیاموز که ما را سود رساند و ما را از آنچه به ما

ادامه ی خواندن
درس (1-7) : زندگی او در دوران جاهلیت و تغییر از کفر به ایمان

سيره – سيرهی خلفای راشدين - سيدنا عمر بن خطاب - درس (1-7) : زندگی او در دوران جاهلیت و تغییر از کفر به ایمان

-از منابع قانونگذاری

-توصیفی از قدرت [پسر] خطاب

-آیا زمان عامل رسیدن به نور ایمان است؟

ادامه ی خواندن
ورود او به اسلام و موقعیت او نسبت به پیامبر

سير - سيرة خلفای راشدين - سيدنا ابوبكر صديق - درس (2-5): ورود او به اسلام و موقعیت او نسبت به پیامبر

دلایلی که صدیق وحی آسمان را تأیید کرد دلیل آن روز واقعه اسراء و معراج موضع‌گیری مهم و بزرگ او در زمان وفات پیامبر

ادامه ی خواندن
درس (20-32) : صفات و ويژگی های پیامبر صلى الله عليه وسلم

سيره - شمایل پیامبر 1995 - درس (20-32) : صفات و ويژگی های پیامبر صلى الله عليه وسلم

 سپاس خداوند جهانیان را و درود و سلام بر سرورمان محمدراستگو وامانتدارصلی الله علیه واله وسلم. بارخدایا تنها آنچه به ما آموختی را می دانیم و تو بسیار دانا و حکیم هستی. بار خدایاعلمی را به ما بیاموز

ادامه ی خواندن
سنت وی در زکات

سيره – سنت پیامبر صلى الله عليه وسلم - درس ( 09 - 48 ): سيره – سنت پیامبر صلى الله عليه وسلم - درس ( 09 - 48 ): سنت وی در زکات..

سنت پیامبر صلى الله عليه وسلم در زکات سنت ایشان صلی الله علیه وآله وسلم در زکات فطر زکات نفس فقیر را از کینه و ثروتمند را از خساست پاک می‌کند

ادامه ی خواندن
راه و روش ایشان در گمان نیک به خدا.

سیره – سنت پیامبر صلى الله عليه وسلم - درس ( 47 - 48 ): راه و روش ایشان در گمان نیک به خدا.

-گمان نیک به خدا، بهای بهشت است

-مسیر امن این است که خداوند را از خلال آفرینشش بشناسید

-نشانه‌ی مؤمن این است که می‌پرسد

ادامه ی خواندن
درس (01-57) : مقدمه -1- شناخت سیره ی پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم  بر هر مسلمانی فرض عین است

سيره- فقه السيره پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم - درس (01-57) : مقدمه -1- شناخت سیره ی پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم بر هر مسلمانی فرض عین است

-سیره این است

-چگونه این اجتهاد را به پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم نسبت دهیم؟

-دلایل عقب ماندگی مسلمانان در این زمان

ادامه ی خواندن
شخصيت پیامبر صلى الله عليه وسلم

سیره -فهم سيره‌ی پیامبر - درس (05-57): شخصيت پیامبر صلى الله عليه وسلم

-ادامه‌ی ويژگی‌های اخلاقی پیامبر صلی الله علیه وسلم

-شخصی به اخلاق رسول الله خوى را آراست، این داستان او است

-اخلاق ناب اسلامی از ایمان به خداوند سرچشمه می‌گیرد

ادامه ی خواندن