حكم حج

فقه اسلامی – عبادات آئینی - مناسك حج و عمره - درس 01 : حكم حج

-حکم فریضه‌ی حج که خداوند بر ما فرض گمارده

-حج صلح و آشتی با خداست

-دعا، مغز عبادت است

ادامه ی خواندن
فرائض حج

فقه اسلامی ـ عبادات شعائری و آئینی ـ مناسک حج و عمره ـ درس 03: فرائض حج

-فرائض حج

-حكم وارد شدن زن حائضه به مسجد

-کرم و بخشش ابوحنیفه و نیکی‌اش نسبت به مردم

ادامه ی خواندن
سنت های حج

فقه اسلامی – عبادات آیینی – مناسک حج وعمره - درس 04 : سنت های حج

-سنت های حج

-احکام زنان در حج

-سخن چینی

ادامه ی خواندن
آمادگی برای حج - باب امید – سیره پیامبر

فقه اسلامی – عبادات آیینی – مناسک حج وعمره - درس 08 : آمادگی برای حج - باب امید – سیره پیامبر

-امید

-حکمت پیامبر و تاکید او بر محبت میان او و یارانش

-کسی که خودش را در سرزمین خودش کاملا آماده کند نتیجه¬ی این آمادگی را در حج می بیند

ادامه ی خواندن
درس 11 : اركان حج وعمره

فقه اسلامي - عبادات شعائری – مناسک حج وعمره - درس 11 : اركان حج وعمره

-حج سفر معنوی به سوی خدا

-حج مفرده، قران و تمتمع

-مواردی که محرم نباید انجام دهد

ادامه ی خواندن