درس 14 : ويژگی های طالب علم

فقه اسلامی - موضوعات متفرقه - درس 14 : ويژگی های طالب علم

-ويژگی های طالب علم

-مراجعه به سر چشمه های زلال منابع اولیه برای شناخت حقایق

-إسلام طلحة بن عبيد الله

ادامه ی خواندن
درس 19 : آداب كسب وکار – اخلاق و رفتار بازار.

فقه اسلامی - موضوعات متفرقه - درس 19 : آداب كسب وکار – اخلاق و رفتار بازار.

-آداب کسب وکار

-هر کس خدا را بشناسد چیزی که با کمال الهی در تضاد باشد نمی پذیرد

-مردم دو دسته اند

ادامه ی خواندن
حقوق برادری در اسلام

فقه اسلامی - موضوعات متفرقه - درس 26: حقوق برادری در اسلام.

-از جمله حقوق برادری در اسلام

-از جمله نتایج وفاداری

-پرهیز از زحمت انداختن و احتیاط زیاد

ادامه ی خواندن
درس 62: فضیلت دهه‌ی ذی حجه

فقه اسلامی - موضوعات متفرقه - درس 62: فضیلت دهه‌ی ذی حجه.

-عبادت دلیل وجود انسان

-بزرگی خداوند

-بهترین کار در این دهه

ادامه ی خواندن