روزه: تعريف - شروط - ارکان – شکننده‌ها

فقه اسلامی - عبادات آیینی - روزه - درس 2: روزه: تعريف - شروط - ارکان – شکننده‌ها.

-تعريف روزه

- ظاهر و باطن اسلام طاهر است

-توکل بر خدا و تسلیم او شدن سعادت را به دل انسان می‌آورد

ادامه ی خواندن
مكروهات نماز.اذكار و دعاها.

فقه اسلامی – عبادات آيينی - نماز - درس 9: مكروهات نماز.اذكار و دعاها.

-مكروهات نماز

-دستورات قرآن کریم افاده‌ی وجوب می‌کند

-عاقل‌ترین شما محبوب‌ترین شما نزد خداوند است

ادامه ی خواندن
حكم حج

فقه اسلامی – عبادات آئینی - مناسك حج و عمره - درس 01 : حكم حج

-حکم فریضه‌ی حج که خداوند بر ما فرض گمارده

-حج صلح و آشتی با خداست

-دعا، مغز عبادت است

ادامه ی خواندن
فرائض حج

فقه اسلامی ـ عبادات شعائری و آئینی ـ مناسک حج و عمره ـ درس 03: فرائض حج

-فرائض حج

-حكم وارد شدن زن حائضه به مسجد

-کرم و بخشش ابوحنیفه و نیکی‌اش نسبت به مردم

ادامه ی خواندن
سنت های حج

فقه اسلامی – عبادات آیینی – مناسک حج وعمره - درس 04 : سنت های حج

-سنت های حج

-احکام زنان در حج

-سخن چینی

ادامه ی خواندن
درس 8 : احكام روزه 2 - مفسدات روزه.

فقه اسلامی - عبادات آیینی - روزه - درس 8 : احكام روزه 2 - مفسدات روزه.

-تفاوت میان مومن و غیر مومن از زمین تا آسمان

-انواع مفسدات روزه

-چکیده ی آنچه گفته شد

ادامه ی خواندن
آمادگی برای حج - باب امید – سیره پیامبر

فقه اسلامی – عبادات آیینی – مناسک حج وعمره - درس 08 : آمادگی برای حج - باب امید – سیره پیامبر

-امید

-حکمت پیامبر و تاکید او بر محبت میان او و یارانش

-کسی که خودش را در سرزمین خودش کاملا آماده کند نتیجه¬ی این آمادگی را در حج می بیند

ادامه ی خواندن
احکام روزه 3- فرض بودن آن- شروط وجوب و ادا- دلایل مباح برای خوردن روزه

فقه اسلامی - عبادات آیینی - روزه - درس 10: احکام روزه 3- فرض بودن آن- شروط وجوب و ادا- دلایل مباح برای خوردن روزه

-روزه، عبادت خالصانه

-شروط ادای روزه

-دلایل مباح برای روزه نگرفتن

ادامه ی خواندن
درس 11 : اركان حج وعمره

فقه اسلامي - عبادات شعائری – مناسک حج وعمره - درس 11 : اركان حج وعمره

-حج سفر معنوی به سوی خدا

-حج مفرده، قران و تمتمع

-مواردی که محرم نباید انجام دهد

ادامه ی خواندن