حلال وحرام - درس 13-22: ارتباط میان زن وشوهر

فقه اسلامی - عبادات تعاملی - حلال وحرام - درس 13-22: ارتباط میان زن وشوهر.

-باعث افتخار است که معیارهای انسان مطابق معیارهای قرآنی باشد

-برنامه ی الهی میان زن وشوهر

-حقوق زن وشوهر نسبت به یکدیگر

ادامه ی خواندن
اموال شامل ربا

فقه اسلامی - عبادات تعاملی - ربا - درس 11-15: اموال شامل ربا

-معاملات ربوی

-مبادله‌ی هیچ چیزی با شبیه خودش جایز نیست مانند طلا با طلا

-حکمت تحریم ربای بیوع

ادامه ی خواندن
درس ( 7 - 8 ) : شروط فروشنده وخریدار

فقه اسلامی - عبادات تعاملی - معاملات - درس ( 7 - 8 ) : شروط فروشنده وخریدار

-حقایقی از خرید وفروش

-معناى بيع از نظر لغوی

-اركان داد وستد

ادامه ی خواندن