احکام روزه 3- فرض بودن آن- شروط وجوب و ادا- دلایل مباح برای خوردن روزه

فقه اسلامی - عبادات آیینی - روزه - درس 10: احکام روزه 3- فرض بودن آن- شروط وجوب و ادا- دلایل مباح برای خوردن روزه

-روزه، عبادت خالصانه

-شروط ادای روزه

-دلایل مباح برای روزه نگرفتن

ادامه ی خواندن
درس 11 : اركان حج وعمره

فقه اسلامي - عبادات شعائری – مناسک حج وعمره - درس 11 : اركان حج وعمره

-حج سفر معنوی به سوی خدا

-حج مفرده، قران و تمتمع

-مواردی که محرم نباید انجام دهد

ادامه ی خواندن
ازدواج، سنت هستی.

فقه اسلامی – روابط خانوادگی - ازدواج - درس ( 06 - 17 ): ازدواج، سنت هستی.

-ازدواج، سنت عمومی هستی در میان مخلوقات

-انواع ازدواج در جاهلیت

-حکمت ازدواج

ادامه ی خواندن
عوامل تداوم ازدواج

فقه اسلامی – روابط خانوادگی - ازدواج - درس ( 14 - 17 ): عوامل تداوم ازدواج

اجرای شریعت الهی خارج نشدن زن از خانه مگر در صورت ضرورت وجوب اجازه خواستن در هنگام ورود به خانه

ادامه ی خواندن
حلال وحرام - درس 13-22: ارتباط میان زن وشوهر

فقه اسلامی - عبادات تعاملی - حلال وحرام - درس 13-22: ارتباط میان زن وشوهر.

-باعث افتخار است که معیارهای انسان مطابق معیارهای قرآنی باشد

-برنامه ی الهی میان زن وشوهر

-حقوق زن وشوهر نسبت به یکدیگر

ادامه ی خواندن
گناهان کبیره - درس ( 3 - 7 ) : قطع صله ی رحم

فقه اسلامی - اخلاق اسلامی – گناهان کبیره - درس ( 3 - 7 ) : قطع صله ی رحم

-يادآوری گناهان کبیره ای که مردم آن را صغیره می پندارند

-سپاسگزاری از نعمت ها با جبران آن یا دعاست

-چکیده ی مطالب پیشین

ادامه ی خواندن
گناهان کبیره - درس ( 4 - 7 ) : گناهانی که احتمال دارد کبیره باشند

فقه اسلامی - اخلاق اسلامی – گناهان کبیره - درس ( 4 - 7 ) : گناهانی که احتمال دارد کبیره باشند.

-مطلبی جامع در باره ی گناهانی که احتمال دارد کبیره باشند

-ـ کسی که از میراث وارث خود فرار کند

-کینه ورزی

ادامه ی خواندن
اموال شامل ربا

فقه اسلامی - عبادات تعاملی - ربا - درس 11-15: اموال شامل ربا

-معاملات ربوی

-مبادله‌ی هیچ چیزی با شبیه خودش جایز نیست مانند طلا با طلا

-حکمت تحریم ربای بیوع

ادامه ی خواندن
درس ( 18 - 25 ): حج وعمره – استنباط های فقهی حج.

فقه اسلامی - احكام فقهی عام – آيات احكام - درس ( 18 - 25 ): حج وعمره – استنباط های فقهی حج.

-استنباط های فقهی از آیات پیشین

-استخدام از زیباترین آرایه های بیان در زبان عربی است

-لحج فرصتی برای آشتی با الله عز وجل

ادامه ی خواندن
انواع مردم، سوره‌ی انفال: آيات 72 – 75.

فقه اسلامی _ احکام فقهی عام _ آیات احکام _ درس ( 24 - 25 ): انواع مردم، سوره‌ی انفال: آيات 72 – 75.

انواع مؤمنین مؤمنان با یکدیگر برادراند کسی که ایمان نیاورد، مهاجرت نکند و جهاد نکند مؤمن نیست

ادامه ی خواندن