درس 2-4: آموزش قرآن، تیراندازی، شنا و پرورش او از کسب حلال.

تربيت و پرورش اسلامی- حقوق- حق فرزندان بر پدران- درس 2-4: آموزش قرآن، تیراندازی، شنا و پرورش او از کسب حلال.

-بخش پایانی حقوق فرزندان بر پدران

-داستان این گفتار چیست: آمدیم ثواب کنیم کباب شدیم؟

-ارشاد نبوی

ادامه ی خواندن
شب قدر، عید، پس از عید

تربيت اسلامی - موضوعات مختلف - درس (12): شب قدر، عید، پس از عید .

شب قدر عيد پس از عید

ادامه ی خواندن
غریبان دین

تربیت اسلامی – مدارج السالكین - درس (012-100) : غریبان دین

غریبان احاديث شريفی که مفهوم آیات را تأکید می‌کنند ویژگی‌های غریبان

ادامه ی خواندن
درس (013-100): نفاق

تربيت اسلامی – مدارج السالكين - درس (013-100): نفاق

-انواع نفاق

-از صفات منافقان

-بازگشت آنان در روز قیامت

ادامه ی خواندن
درس (020-100): يقين

تربيت اسلامی – مدارج السالكين - درس (020-100): يقين

-جایگاه یقین

-از نشانه‌های آخر الزمان

-انواع يقين

ادامه ی خواندن
تشویق و هشدار 2 – نیکی به والدین – روز مادر.

تربيت اسلامی - موضوعات مختلف - درس ( 051): تشویق و هشدار 2 – نیکی به والدین – روز مادر.

نیکی به پدر و مادر از دیدگاه قرآن چکیده نیکی به پدر و مادر برابر با جهاد در راه خدا است

ادامه ی خواندن
مرگ 1 ، مقدمه ای درباره ی مرگ ، نهی از آرزوی مرگ

تربيت اسلامی - مرگ : مرگ 1 ، مقدمه ای درباره ی مرگ ، نهی از آرزوی مرگ

سپاس خداوند جهانیان را و درود و سلام بر سیدنا محمد راستین وعده ی امانت دار. پروردگارا، ما را علمی نیست جز آن چه به ما آموختی، به راستی که دانا و باحکمتی، بار الها، آن چه به سود ماست، به ما بیاموز و

ادامه ی خواندن
درس ( 102) : روحیه ی جمعی .

تربيت و پرورش اسلامی - موضوعات مختلف - درس ( 102) : روحیه ی جمعی .

 سپاس خداوند جهانیان را و درود و سلام بر سرورمان محمد امین. بارخدایا تنها آنچه به ما آموختی را می دانیم و تو بسیار دانا و حکیم هستی. بار خدایا چیزی به ما بیاموز که ما را سود رساند و ما را از آنچه به

ادامه ی خواندن
روحیه ی جمعی

تربيت و پرورش اسلامی - موضوعات مختلف - درس ( 102) : روحیه ی جمعی .

سه اصطلاح وجود دارد که مایلم به عنوان مقدمه ی موضوع درس بیان کنم. اصطلاح اول، طبیعت و اصطلاح دوم فطرت و اصطلاح سوم تکلیف است. پس شما در میان سه حالت طبیعت، فطرت وتکلیف قرار دارید. طبیعت به جسم وبدن نزدیک تر است و فطرت به روان نزدیک تر بوده و تکلیف برنامه وقانون الهی باید و نبایدهاست

ادامه ی خواندن
رحمت خدا

تربيت اسلامی –علم قلوب - درس ( 02 - 54): رحمت خدا.

این دنیا است حقایقی که می‌توان از این آیات برداشت کرد چیست؟ رحمت خداوند در این موارد نمود می‌یابد

ادامه ی خواندن