شرح حديث شريف- رياض الصالحين- درس (011-101): باب توكل (ای ابوبکر، گمان تو در باره‌ی دو نفر که سومین آنان خداست، چیست؟ ادامه‌ی موضع‌گیری‌های ابوبکر) .

شرح حديث شريف- رياض الصالحين- درس (011-101): باب توكل (ای ابوبکر، گمان تو در باره‌ی دو نفر که سومین آنان خداست، چیست؟ ادامه‌ی موضع‌گیری‌های ابوبکر) .

-چگونه از این حدیث پی به موضوع توکل و راز تفاوت هجرت عمر وپیامبر ببریم؟

-تفسیر این حدیث ((وقتی به رختخواب می روید...)) را در پرتو علم ارائه می نمایم

-رویدادهای جنگ بدر و درس های آن

ادامه ی خواندن
فضیلت نیمه‌ی شعبان

شرح حديث شريف – حدیث‌های متفرقه - درس (009 - 127 ): فضیلت نیمه‌ی شعبان.

انسان مختار است که راه ایمان را برگزیند یا کفر را برخی از آثاری که به مناسبت نیمه‌ی شعبان وارد شده است داستان صحابی بزرگوار عثمان بن مظعون

ادامه ی خواندن
الدرس (055-116) - صدقه چتری بر سر صاحب خود ـ جناب دكتر محمد راتب النابلسی.

شرح حديث شريف ـ الترغيب والترهيب اثر امام منذری: الدرس (055-116) - صدقه چتری بر سر صاحب خود ـ جناب دكتر محمد راتب النابلسی.

-انفاق اموال، محبت شما نسبت به خدای بزرگ را برای خودتان، مردم تاکید می‌کند

-صدقه مرگ بد را رفع می کند

-خداوند کار را از نظر اندازه، نیت و هدف ارزیابی می کند

ادامه ی خواندن
درس (04-44) : اجتناب از خود برتر بینی و خود پسندی و به خود نبالیدن به خاطر موقعییت‌ها و بهره‌های دنیوی

شرح حديث شريف - إتحاف المسلم - درس (04-44) : اجتناب از خود برتر بینی و خود پسندی و به خود نبالیدن به خاطر موقعییت‌ها و بهره‌های دنیوی

-بر هر قاضی واجب است که در حالی که خشمگین (ناراحت) باشد حکم صادر نکند، چون حکمی که صادر می‌کند صحیح (دقیق) نیست

-شخصی که مورد حسد قرار می‌گیرد اگر غفلت کند مورد چشم زخم حسد کننده قرار می‌گیرد

-جوانمردی انسان به فروتنی و تواضع اوست

ادامه ی خواندن
دين یعنی رفتار

شرح حديث شريف - إتحاف المسلم - درس (16-44) : دين یعنی رفتار

دین یعنی تعامل: برادران: حدیثی در صحیح مسلم آمده است؛ مردم آن را می‌خوانند و شرح آن را می‌شنوند و با وجود آن برداشت می‌کنند که منظور از دین این است که نماز بخوانید و روزه بگیرید و عبادات را به جا

ادامه ی خواندن
درس (44-36): هم نشین نیک و هم نشین بد

شرح حدیث شریف -إتحاف مسلم- درس (44-36): هم نشین نیک و هم نشین بد.

-این حدیث به چه موضوعی اشاره دارد؟

-چه کسی شایستگی آن را دارد که او را به عنوان دوست برگزینیم و تأثیر هم نشین بد بر زندگی انسان چیست؟

-بار دیگر به معنای این احادیث گوش بسپارید

ادامه ی خواندن
تفاوت بدعت و سنت حسنه

شرح حديث شريف - إتحاف المسلم– درس (41-44): تفاوت بدعت و سنت حسنه

-

یک پرسش -

تفاوت میان بدعت و سنت حسنه چیست؟ -

نمونه‌هایی از سنت حسنه

ادامه ی خواندن
درس (105- 119): حرمت ظلم ودستور به دفع آن

شرح حديث شريف- مسجد جامع احمدی- درس (105- 119): حرمت ظلم ودستور به دفع آن

-نزدیک ترین شخص به خدا کیست؟

-از بدترین انواع ستم ها

-رمضان را غنیمت بشمارید

ادامه ی خواندن
پوشاندن عورت‌های مسلمانان

شرح حديث شريف- جامع احمدی- درس (108- 119): پوشاندن عورت‌های مسلمانان

سپاس خداوند جهانیان را و درود و سلام بر محمد راستین وعده‌ی امانت دار.روشمند بودن اسلام: پوشاندن عورت‌های مسلمانان و نهی از رواج آن در صورت غیر ضرورت: این یک برنامه است، بخشی از دین است اما غربی‌ها:

ادامه ی خواندن
اصلاح میان مردم

شرح حدیث شریف- جامع احمدی- درس (112- 119): اصلاح میان مردم.

-از جمله اعمال نیک

-علما از این آیه چه برداشت کرده‌اند؟

-انواع اختلافات

ادامه ی خواندن