درجه برتری و زن نیک

تفسير مطول – سوره نساء 004 - درس(17-69): تفسير دو آیه 33 – 34، درجه برتری و زن نیک

اصل كلمة (قوَّام) تفاوت بزرگ در مقایسه ی میان میزان ایمان زن و مرد بهترین زن

ادامه ی خواندن
هجرت در راه خدا و هجرت در راه شیطان

درس(46-69): تفسير آيات 97-100، هجرت در راه خدا و هجرت در راه شیطان

-

نفسی که ذات انسان است نزد او امانت است -

برخی از نشانه‌های آخر الزمان -

مؤمن باید در کشوری اقامت کند که بتواند در آن خدا را بپرستد

ادامه ی خواندن
تفسير آيه 1، مقدمه ای درباره سوره

تفسير مطول - سوره اعراف 007 - درس(01-60): تفسير آيه 1، مقدمه ای درباره سوره

سپاس خداوند جهانیان را و درود و سلام بر سیدنا محمد راستین وعده ی امانت دار. پروردگارا، ما را علمی نیست جز آن چه به ما آموختی، به راستی که دانا و باحکمتی، بار الها، آن چه به سود ماست، به ما بیاموز و

ادامه ی خواندن
تفسير دو آیه‌ی 2 - 3، خطاب خداوند به مقام نبوت

تفسير مطول – سوره‌ی اعراف 007 – درس (02-60): تفسير دو آیه‌ی 2 - 3، خطاب خداوند به مقام نبوت.

سپاس خداوند جهانیان را و درود و سلام بر سیدنا محمد راستین وعده‌ی امانت دار. پروردگارا، ما را علمی نیست جز آن چه به ما آموختی، به راستی که دانا و باحکمتی، بار الها، آن چه به سود ماست، به ما بیاموز و

ادامه ی خواندن
تفسير دو آیه 8-9 ، ميزان حق علم وعمل

تفسير مطول – سوره اعراف 007 - درس(04-60): تفسير دو آیه 8-9 ، ميزان حق علم وعمل

سپاس خداوند جهانیان را و درود و سلام بر سیدنا محمد راستین وعده ی امانت دار. پروردگارا، ما را علمی نیست جز آن چه به ما آموختی، به راستی که دانا و باحکمتی، بار الها، آن چه به سود ماست، به ما بیاموز و

ادامه ی خواندن
تفسير آيه 10، قدرت عمل انسان در زمین

تفسير مطول – سوره اعراف 007 - درس(05-60): تفسير آيه 10، قدرت عمل انسان در زمین

سپاس خداوند جهانیان را و درود و سلام بر سیدنا محمد راستین وعده‌ی امانت دار. پروردگارا، ما را علمی نیست جز آن چه به ما آموختی، به راستی که دانا و باحکمتی، بار الها، آن چه به سود ماست، به ما بیاموز و

ادامه ی خواندن
تفسير آيه‌ی 11، داستان آفرینش و سبب وجود انسان

تفسير مطول – سوره‌ی اعراف 007 – درس (06-60): تفسير آيه‌ی 11، داستان آفرینش و سبب وجود انسان

سپاس خداوند جهانیان را و درود و سلام بر سیدنا محمد راستین وعده‌ی امانت دار. پروردگارا، ما را علمی نیست جز آن چه به ما آموختی، به راستی که دانا و باحکمتی، بار الها، آن چه به سود ماست، به ما بیاموز و

ادامه ی خواندن
فسير آيه‌ی 34 ، هر امت سرکشی پایان تلخی دارد

تفسير مطول – سوره‌ی اعراف 007 – درس (16-60): تفسير آيه‌ی 34 ، هر امت سرکشی پایان تلخی دارد

معناى امت هر امتی اجلی دارد که چون فرا رسد در آن زمان متوقف می‌شود مفهوم: هر امتی اجلی دارد

ادامه ی خواندن
درس(28-60): تفسير آيات 80 - 84 ، دوری از خدا منجر به انحراف می شود

تفسير مشروح – سوره اعراف 007 - درس(28-60): تفسير آيات 80 - 84 ، دوری از خدا منجر به انحراف می شود

-و لوط را [فرستاديم] هنگامى كه به قوم خود گفت آيا آن كار زشت[ى] را مرتكب مى ‏شويد كه هيچ كس از جهانيان در آن بر شما پيشى نگرفته است

-آرى شما گروهى تجاوزكاريد

-نابودی امت ها دلیل دارد

ادامه ی خواندن
درس ( 6 ) : تفسير آيات 29 – 36 ، مقایسه ی دقیق حالات کفار ومومنان در روز قیامت .

برنامه ی تلویزیونی تفسير قرآن كريم – سوره مطففين 83 - درس ( 6 ) : تفسير آيات 29 – 36 ، مقایسه ی دقیق حالات کفار ومومنان در روز قیامت .

-رستگاری بزرگ این است که انسان هم از عذاب دنیا و هم از عذاب آخرت رهایی یابد

-انسان در زیان است زیرا گذر زمان او را می فرساید

-کفار مومنان را به ریشخند می گیرند

ادامه ی خواندن