گفتگو درباره ی سال نو هجری

گفتگوهای تلویزیونی – شبکه ماهواره ای سوریه – گوناگون - گفتگوی ( 09) : گفتگو درباره ی سال نو هجری

-نگاهی گذرا به اوضاع عرب ها و مسلمانان پیش از هجرت پیامبر

-حکمت رویدادهایی که پیامبر و یارانش در ابتدای دعوت با آن مواجه شدند

-معانی هجرت

ادامه ی خواندن
حقيقت پرستش  تعریف، انواع و سطوح آن

سخنرانی ها ونشست های تلویزیونی: شبکه المنار-درس(1-5) :حقيقت پرستش

-اسلام مثلثی متشکل از چهار بخش است؛ عقاید، عبادات، معاملات و آداب

-ارکان اخلاق

-سطوح عبادات

ادامه ی خواندن
آگاهی انسان به خدا و امور خداوندی و آفریده های او برای انسان یک نیرو،  و طلب علم و دانش بر وی فرض است تا بتواند خود را بشناسد

سخنرانی ها و سمینارهای تلویزیونی شبکه المنار-درس(2-5): آگاهی انسان به خدا و امور خداوندی و آفریده های او برای انسان یک نیرو، و طلب علم و دانش بر وی فرض است تا بتواند خود را بشناسد

- طلب علم فریضه ای برای خودشناسی انسان

-آگاهی از آفریده های خدا اساس بهبودی دنیا و آگاهی از امور الهی اساس بهبودی عبادت است

-قرآن و سنت، اصول دین

ادامه ی خواندن
قسمت نهم- سرعت نور همان سرعت مطلق هستی است که چکیده ی آن در یک آیه از کتاب خدا آمده است.

گفتگوهای تلویزیونی- شبکه اقرأ- تأمل وتدبر- قسمت نهم- سرعت نور همان سرعت مطلق هستی است که چکیده ی آن در یک آیه از کتاب خدا آمده است.

-سرعت نور همان سرعت مطلق هستی است که چکیده ی آن در یک آیه از کتاب خدا آمده است

-شناخت خداوند یک اصل در دین اسلام است

-تفکر در خلقت آسمان ها و زمین

ادامه ی خواندن
حقوق جوانان؛ حفظ آنها از شبهات و شهوات و توجه به مصالح آنان و راهنمايی آنها با خطابه‌ی دينی نو

سخنرانی ها ونشست های تلویزیونی: شبکه مكه – مرواريدها 2 – شمارهی 22 : حقوق جوانان؛ حفظ آنها از شبهات و شهوات و توجه به مصالح آنان و راهنمايی آنها با خطابه‌ی دينی نو.

-توجه به جوانان ضامن ارتقاء و پيشرفت در جامعه است

-درمان هر مشکلی از عوامل آن و نه از پیامدهای آن میباشد

-شيوهی رفتار پيامبر صلی الله عليه و سلم با جوانان

ادامه ی خواندن
قسمت بیست و هفتم: اخلاقی که مسلمان باید در بحران‌ها به آن آراسته باشد، چگونه در بحران‌ها خویشتن‌دار باشیم و از بی تابی و نگرانی نجات یابیم؟ اهمیت کلمه در زمان فتنه؟

احاديث رمضان 1437 ـ مرواریدها 2 ـ قسمت بیست و هفتم: اخلاقی که مسلمان باید در بحران‌ها به آن آراسته باشد، چگونه در بحران‌ها خویشتن‌دار باشیم و از بی تابی و نگرانی نجات یابیم؟ اهمیت کلمه در زمان فتنه؟

-چگونه انسان در بحران ها خود را از بی تابی محافظن کند

-اصول برخورد مسلمان با بحران ها

-خداوند متعال بندگانش را رها نمی کند

ادامه ی خواندن
قسمت بیست و نهم – زمان و اهمیت آن – آیا زمان ارزشمندتر است یا ثروت؟ انسان چگونه زمان را صرف می کند؟

سخنرانی ها ونشست های تلویزیونی: شبکه مكه – سخنان گهربار 2 – قسمت بیست و نهم – زمان و اهمیت آن – آیا زمان ارزشمندتر است یا ثروت؟ انسان چگونه زمان را صرف می کند؟

-اهمیت زمان در زندگی انسان

-بهره مندی از وقت در جهت شناخت خداوند بزرگ

-مقایسه میان ثروت و وقت

ادامه ی خواندن
قسمت یازدهم: محاسبه‌ی خود

سخنرانی ها ونشست های تلویزیونی: شبکه مكه ـ مرواریدها 3 ـ قسمت یازدهم: محاسبه‌ی خود

-اهمیت محاسبه‌ی نفس

-مطابقت فطرت با شریعت، اشتباه را نشان می‌دهد

-تعریف نفس

ادامه ی خواندن