1- كعبة مركز هندسي زمين

شگفتی های حج 1440هـ: 1- كعبة مركز هندسي زمين

کعبه مرکز هندسی زمین: خانه خدا مرکز دایره‌ای است که دور قاره‌های جهان قدیم و جدید را احاطه کرده است. کعبه شریف مرکز دایره‌ای است که پیرامون قاره‌های جهان قدیم و جدید است. مکه مرکز هندسی زمین قسمت‌های

ادامه ی خواندن
2-فضیلت های دهه ی ذیحجه

شگفتی های حج 1440هـ: 2-فضیلت های دهه ی ذیحجه

فضیلت های دهه ی ذیحجه: برادران گرامی، از جمله الطاف الهی این است که مناسبت هایی را برای بندگان نیک خود جهت عبادت قرار داده است تا در آن کارهای نیک را بسیار انجام دهند و از جمله ی این مناسبت ها دهه

ادامه ی خواندن
3- سفارشاتی پیرامون حج

شگفتی های حج 1440هـ: 3- سفارشاتی پیرامون حج

سفارشاتی پیرامون حج: برادران گرامی، عاقلانه و پذیرفتنی نیست که حاجی پیش از درک و فهم درست ارکان، واجبات، سنت‌ها و مستحبات حج و دانستن روش حج پیامبر علیه الصلاة والسلام به زیارت خدای تعالی برود.

ادامه ی خواندن
4- آمادگی فقهی برای حج

شگفتی های حج 1440هـ: 4- آمادگی فقهی برای حج

آمادگی فقهی برای حج: از آنجا که عبادت حج را خداوند بر کسانی که توانایی دارند تنها یک بار در عمر فرض کرده است اگر حاجی نقصی در حجش ایجاد کند و مثلا یک رکن یا واجب یا سنتی را ترک کند یا سنتی را با اصرار

ادامه ی خواندن
5- آب زمزم

شگفتی های حج 1440هـ: 5- آب زمزم

آب زمزم، آب معدنی: در سال هزار و نهصد هفتاد و سه و سال هزار و نهصد و هشتاد آزمایشات شیمیایی از سوی شرکت‌های بین المللی بزرگ و متخصص انجام شد و نتایج عجیب بود. آب زمزم کامل عاری از هر گونه انواع میکروب‌های

ادامه ی خواندن
6- مفاهیم لبيك اللهم لبيك

شگفتی های حج 1440هـ: 6- مفاهیم لبيك اللهم لبيك

مفاهیم لبيك اللهم لبيك: ای برادران، گویا این لبیک گفتن پاسخ صدا و دعایی است که در قلب او می‌افتد، ای بنده‌ی من، خودت را رها کن و به سوی من بیا. بنده‌ی من، بیا تا تو را از اندوه‌هایی که بسان کوه

ادامه ی خواندن
ذبح کردن حیوان

شگفتی های حج 1440هـ: 7- ذبح کردن حیوان

ارشادات پیامبر اکرم وحی‌ای است که فقط تلاوت نمی‌شود: این پیامبر امی (درس نخوانده) که در صحرا بزرگ شده یک سخن ارشادی می‌گوید که نه در زندگی‌اش، نه صد سال بد از زندگی‌اش، نه بعد از پانصد سال از زندگی‌اش،

ادامه ی خواندن
8- حج یعنی عرفه

شگفتی های حج 1440هـ: 8- حج یعنی عرفه

حج یعنی عرفه: برادران مومن؛ حجاج در عرفات هستند و حج همان طور که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود عرفه است عرفات روز دیدار بزرگ یعنی دیدار بنده با پروردگارش می باشد. ارتباط زمین با آسمان و روز

ادامه ی خواندن