زن باردار یا شیرده چه زمانی می تواند روزه اش را بشکند و آیا کفاره و روزه واجب است یا فقط کفاره کافی است؟

فتوى : 02 – زن باردار یا شیرده چه زمانی می تواند روزه اش را بشکند و آیا کفاره و روزه واجب است یا فقط کفاره کافی است؟

سؤال: جناب دكتر محمد راتب النابلسي گرامی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته از شما بسیار سپاسگزاریم که این سایت مفید را ایجاد نموده اید. از شما خواهشمندیم درباره ی این موضوع به پرسش ما پاسخ دهید: در

ادامه ی خواندن
سال ها روزه ام را قضایی نگرفته ام باید چه کنم؟

فتوى : 05 – سال ها روزه ام را قضایی نگرفته ام باید چه کنم؟

سؤال: جناب دكتر محمد راتب النابلسي گرامی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من روزهایی را از ماه های رمضان پیش روزه نگرفته ام که حدود پنج سال از آن می گذرد و حدود هفت روز در هر سال بوده است باید چه کنم

ادامه ی خواندن
سؤالی در مورد تجارب و ارشادات حج. در مورد این که دوختن نخ‌های خارجی حوله‌ی احرام ایردی ندارد؟

فتوى: 03 – سؤالی در مورد تجارب و ارشادات حج. در مورد این که دوختن نخ‌های خارجی حوله‌ی احرام ایردی ندارد؟

سؤال: جناب دکتر محمد راتب نابلسی. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در درس دوم از تجارب و ارشادات حج ( در دائرة المعارفی که در سایت اینترنت) خواندم که دوختن نخ‌های خارجی حوله‌ی احرام ایردی ندارد و

ادامه ی خواندن
پرسش از مشروعیت حج عوض، آیا این از پیامبر صلى الله عليه وسلم  نقل شده است؟

فتوى : 04 – پرسش از مشروعیت حج عوض، آیا این از پیامبر صلى الله عليه وسلم نقل شده است؟ .

  پرسش: جناب دكتر محمد راتب نابلسی محترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوست دارم درباره ی مشروعیت حج عوض از شما بپرسم، آیا این از رسول الله روایت شده است؟؟ اگر مشروع بوده چگونه می توان میان آن

ادامه ی خواندن
آیا با وجود بدهی می توانم به حج بروم ؟

فتوى : 09 – آیا با وجود بدهی می توانم به حج بروم ؟ .

پرسش: جناب دکتر محمد راتب نابلسي محترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جوانی فلسطینی 43 ساله هستم. تاجرم و بدهکار می باشم و بسیار مشتاق انجام فریضه ی حج می باشم اما خدا را شکر دارای مجموعه از منازل

ادامه ی خواندن
آیا حج در لباس یک قصاب یا آرایشگر با پرداخت رشوه جایز است تا موافقت حاصل شود؟

فتوى : 12 - آیا حج در لباس یک قصاب یا آرایشگر با پرداخت رشوه جایز است تا موافقت حاصل شود؟

پرسش: جناب دکتر محمد راتب نابلسي محترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آیا می توان در قالب یک قصاب یا آرایشگر با پرداخت رشوه موافقت حج را گرفت ؟ . خداوند شما را خیر دهد پاسخ: به نام خداوند بخشنده

ادامه ی خواندن
مادرم قبل از این که فریضه‌ی حج را به جا آورد وفات کرد، آیا می‌توانم یکی از شیوخ را مکلف کنم به جای او حج کند؟

فتوى : 11 – مادرم قبل از این که فریضه‌ی حج را به جا آورد وفات کرد، آیا می‌توانم یکی از شیوخ را مکلف کنم به جای او حج کند؟

سؤال: جناب دکتر محمد راتب نابلسی. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مادرم قبل از این که فریضه‌ی حج را به جا آورد وفات کرد. ابتدا به خاطر این که دست تنگ بود و بعدا به خاطر بیماری لا علاجی که گرفتارش

ادامه ی خواندن
آیا گرفتن وام از شرکت برای پوشش هزینه‌ی سفر [حج] بر این اساس که وام را به صورت اقساط ماهانه بازگردانم، جایز است

فتوى: 15 – آیا گرفتن وام از شرکت برای پوشش هزینه‌ی سفر [حج] بر این اساس که وام را به صورت اقساط ماهانه بازگردانم، جایز است

سؤال: جناب دکتر محمد راتب نابلسی. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من کارمند یک شرکت خصوصی هستم و اگر خدایم به من اجازه دهد و بخواهد، قصد دارم این تابستان با برادرانم به حج بروم، ولی به نسبت هزینه‌ی

ادامه ی خواندن
حکم شرعی زنی که روزه اش را با عذر شرعی ترک کرده باشد و قضای آن را به جا نیاورده باشد، در همان سال باید چه می کرد؟

فتوى : 10 – حکم شرعی زنی که روزه اش را با عذر شرعی ترک کرده باشد و قضای آن را به جا نیاورده باشد، در همان سال باید چه می کرد؟

سؤال: جناب دكتر محمد راتب النابلسي گرامی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حکم شرعی زنی که در ماه رمضان به دلیل عذر شرعی روزه اش را خورده و قضایی به جا نیاورده است در همان سال باید چه می کرد؟ آیا باید

ادامه ی خواندن
آیا استفاده از مسواک و خمیردندان در حالت روزه اگر مطمئن باشیم به حلق فرو نمی رود، جایز است؟

فتوی:12-آیا استفاده از مسواک و خمیردندان در حالت روزه اگر مطمئن باشیم به حلق فرو نمی رود، جایز است؟

سؤال: جناب دكتر محمد راتب النابلسي گرامی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آیا استفاده از مسواک و خمیردندان در حالت روزه اگر مطمئن باشیم به حلق فرو نمی رود، جایز است؟ خداوند به شما خیر دهد. پاسخ: به

ادامه ی خواندن