اراده ی بلند در دعوت به خداوند

احاديث رمضان 1427هـ - صلاح امت در اراده ی والا است - درس (07-60) : اراده ی بلند در دعوت به خداوند

سپاس خداوند جهانیان را و درود و سلام بر سیدنا محمد راستین وعده ی امانت دار.   یک سوره ی بزرگ: یعنی سوره ی عصر: با درس جدیدی از دروس صلاح امت در اراده ی والا و موضوع امروز یعنی اراده ی بلند در دعوت به

ادامه ی خواندن
شرک نهان و شرک آشکار

احاديث رمضان 1427هـ - صلاح امت در اراده‌ی والا - درس (23-60): شرک نهان و شرک آشکار

اشاره‌ی قرآن به شرک خفی قرآن کتابی سخن گو و هستی کتابی خاموش قوانین عنایت الهی

ادامه ی خواندن